[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เปลี่ยนสีประจำตัวทำยังไง?


รายละเอียด

อยากทราบว่าเปลี่ยนสีประจำตัวให้เข้มหรือสว่างขึ้นจากสีเดิมที่เป็นหรือนอกเหนือจากสีที่เว็ป
ทำอย่างไงเห็นบางคนเปลี่ยนได้ ช่วยบอกหน่อย

โดย : ma_nu Member [ 07/01/2008, 01:04:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

[size=12][color=#FF0000]ท[/color][color=#FF8000]ำ[/color][color=#CCCC00]ไ[/color][color=#66CC00]ด
[/color][color=#00CC00]้[/color][color=#00CC66]ส[/color][color=#00FFFF]ิ[/color][color=#0080FF]ค[/co
lor][color=#0000FF]ร[/color][color=#8000FF]ั[/color][color=#FF00FF]บ[/color]
[/size]

โดย : มักหอย Member   [ 30/10/2008, 16:07:26 ]

  กล่องใส่อะไหล่พลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved