[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สมาชิกสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย


รายละเอียด

หนังสือเกี่ยวกับหมากรุกสากลสำหรับให้สมาชิกยืม
ผู้สนใจสามารถติดต่อยืมได้ที่เลขาธิการสมาคมฯ
คุณกัณณพนต์ ศรีวชิรวัฒน์
โทร. 08-1939-7797
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ
สามารถติดต่อขอสมัครได้ที่นายทะเบียนสมาคมฯ
คุณธนาพล ธนโรจน์รุ่ง
โทร. 08-1341-0096

โดย : TCABoard Member [ 27/12/2007, 02:55:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 1



World Chess Champions

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 02:58:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 2



Bobby Fischer's Outrageous Chess Moves

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 03:04:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 3



Boris Spassky Master of Tactics

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 03:08:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 4



Positional Chess Handbook

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 03:10:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 5



Discover Your Chess Strength

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 03:12:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 6



Chess Story

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 03:15:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 7



King's Indian Defence

โดย : TCABoard Member   [ 27/12/2007, 03:17:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 8



Best Gemes of Chess

โดย : TCABoard Member   [ 02/02/2008, 12:50:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 9



Playing to Win

โดย : TCABoard Member   [ 02/02/2008, 12:52:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 10



สมาชิกสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

โดย : TCABoard Member   [ 05/02/2008, 23:35:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

หนังสือดีๆทั้งนั้น

โดย : กะปอม11 Member   [ 19/02/2008, 13:58:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 12



Pandolfini's Endgame Course

โดย : TCABoard Member   [ 28/02/2008, 00:27:26 ]

  ลังกระจายสินค้า
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved