[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


SMART & SMILE GO TOURNAMENT 2007


รายละเอียด

SMART & SMILE GO TOURNAMENT 2007
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ได้จัดการแข่งขัน SMART & SMILE GO
TOURNAMENT 2007 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 8.00 –
17.30 น. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ SMART DIVISION และ SMILE DIVISION รุ่น Senior และ
รุ่น Junior ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaigo.org <a
href="http://www.thaigo.org/ ">คลิกที่นี่
</a>
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2677-1631

โดย : monri Member - [ 30/11/2007, 17:48:12 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้สวมได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved