[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากรุกสากลชิงถ้วยรามคำแหงคัพ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

จัดโดยสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียดที่นี่ครับ
เชิญสมัครกันเยอะๆ เพื่อความคึกคัก

http://www.thailandchess.or.th/webboard/index.php?topic=8.0

โดย : MaxEuwe Member [ 27/11/2007, 20:32:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ขอบคุณ
สมาคมและมหาลัยรามคำแหงครับ....วันนี้ผมยังไม่มีทีมคับ....หากเพื่อนสมาชิกจะให้ผมเข้าร่วมทีมหรือจะเข้าร
่วมทีมกับผม..(งง แฮะ)..ก็ติดต่อมาที่ email ได้นะครับ..แต่ออกตัวนิดหนึงน่ะว่า
....ฝีมือผมก็ระดับธรรมดาน่ะครับ....พื้นๆน่ะ....ขอบคุณครับผม...(ผมจะลงรุ่นทั่วไปนะครับเพราะทำงานแล้ว)

โดย : คลองผดุง Member  -  [ 27/11/2007, 23:07:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รุ่น Open ไม่จำกัดอายุ แต่ทีมต้องมี 3 คน เพื่อความสมานฉันท์

โดย : MaxEuwe Member   [ 01/12/2007, 12:54:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

รับทราบ ขุนสันต์

โดย : MaxEuwe Member   [ 02/12/2007, 21:51:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ทุกทีม กรุณาใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนทับศัพท์
เพื่อความสะดวกในการแพริ่ง
และเนื่องจากมีฝรั่งมาแข่งด้วย เค้าจะได้อ่านออก

โดย : อ้อม Member   [ 03/12/2007, 18:21:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ทีม Super Trio (ยังไม่ระบุมือ)
- เธียร เจิมประยงค์ (สมาชิกสมาคม)
- ปราโมทย์ สมประสงค์
- หิรัณย์ คงบุญเกิด

โดย : อ้อม Member   [ 04/12/2007, 14:42:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ผมสมัครไปทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ พอดีสมาชิกคนหนึ่งไม่สามารถลงแข่งได้
ขอเปลี่ยนสมาชิกครับ

ชื่อทีม : Tic Tac Toe (ยังไม่ได้วางมืออันดับครับ)

1.Jaradpong Arpijuntarangkoon
2.Akharin Akharaboollasez
3.Nuttapong Ploythanachai

โดย : เทาเก้าฟ้า Member   [ 06/12/2007, 00:08:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

คู่ที่ 1 ทีมBCC1.......... พบ........ ทีม Asean Paragames
บอร์ด 1 จิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร..1-0..ไพศาล ศัพท์หงษ์
บอร์ด 2 Aung,Kyaw Moe........1-0.....เมธาวี ทัศนเมธิน
บอร์ด 3 Kai Tuorila .................1-0 ......เพิ่มศักดิ์ บุญส่ง

คู่ที่ 2 ทีม Team 12 พบ ทีม Stone Chicken
บอร์ด 1 ยรรยง เหมวัตถกิจ.....0-1..วิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ
บอร์ด 2 Kamel Maouel.......1-0 ..สุรพล ยุติธรรมนนท์
บอร์ด 3 จักรพันธ์ ศิลาลิขิต ......0-1......อิสระ วิถีธรรม
คู่ที่3 ทีม BCC2 พบ See U2
บอร์ด 1 ภูมิ์ภัทร สีวะรา.........1-0............สวภพ ท้วมแสง
บอร์ด 2 โอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ...1-0... คณพัฒน์ กรีนิกร
บอร์ด 3 Samuel Devenport ...1-0..รชต เฉลิมชัยนุกุล
คู่ที่ 4 ทีมSee U1 พบ ทีม Super Trio
บอร์ด 1 วันอธิป ประไพพิศ 0-1 เธียร เจิมประยงค์
บอร์ด 2 ธนพนต์ ตั้งวชิรฉัตร 0-1 ปราโมทย์ สมประสงค์
บอร์ด 3 วีระยุทธ เรียบทวี 1-0 หิรัณย์ คงบุญเกิด
คู่ที่ 5 ทีมTic Tac Toe พบ ทีม See U2
บอร์ด 1 จรัสพงษ์ อภิจันทรางกูร......1-0... ภานุพงศ์ บัวเขียว
บอร์ด 2 อัครินทร์ อัครบุลเสฏฐ์ .....1-0 ..... เกียรติโชติ จันทรกระจ่าง
บอร์ด 3 ........................................แพ้บาย.....ณัฏฐวุฒิ หอมทรัพย์
คู่ที่ 6 ทีมรามคำแหง พบ ทีม BCC Tiger
บอร์ด 1 เอกลักษณ์ งามมีศรี 1-0 Peter Darby
บอร์ด 2 ...................................แพ้บาย William Campi
บอร์ด 3 เสกสรร สิงห์เจริญกิจ 0-1 พ.ท.เจิดศักดิ์ ธนมิตต์
คู่ที่ 7 ทีม Knight Move พบ ทีม TNR
บอร์ด 1 ปรีชา ศรีวัฒนกุล..........1-0....... รักษิต กานันท์
บอร์ด 2 อลิศรา โฆษิตาพันธุ์....0-1......ธีรชาติ โสรัตน์
บอร์ด 3 พรพงษ์ เพชรรุ่งรัศมี....เสมอ...ณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 08/12/2007, 16:52:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 8บรรยากาศการแข่งขัน

โดย : TCABoard Member   [ 08/12/2007, 18:23:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

แก้ไขผลการแข่งขัน รอบ 2

ทีม Super Trio (2)..............แพ้...........ทีม BCC Tiger(2)
1.เธียร เจิมประยงค์...............แพ้บาย.............Peter Darby
2.ปราโมทย์ สมประสงค์..........แพ้...............William Campi
3.หิรัณย์ คงบุญเกิด................แพ้...............พ.ท.เจิดศักดิ์ ธนมิตต์

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 10/12/2007, 10:51:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ผลรอบ 4 9:00น.- 12:00น.
ทีม Chickhen Stone (7)............................. ทีม BCC 1(7.5)
1.FM วิษุวัต(2307)..........แพ้.................. จิระภาคย์(2267)
2.สุรพล(2003)...............แพ้...................Aung,Kyaw Moe(2172)
3.อิสระ(1984)...............เสมอ................Kai Tuorila(2138)

ทีม BCC Tiger(6).................แพ้.................ทีมBCC 2(7.5)
1.Peter(1974)................เสมอ................ภูมิ์ภัทร์(2013)
2.William(1797).............แพ้..................โอภาส(2095)
3.พ.ท.เจิดศักดิ์(1609)........แพ้...................Samuel

ทีมAsean Para Games(5)...ชนะ............ทีม TNR(4.5)
1.ไพศาล(1987)..................ชนะ ...............รักษิต
2.เมธาวี...............................เสมอ................ธีรชาติ
3.เพิ่มศักดิ์...........................ชนะ.................ณัฐวุฒิ

ทีมSuper Trio (4)................เสมอ..............ทีม Kmight Move(4.5)
1.เธียร(1987)...........................ชนะ....................ปรีชา(1842)
2.ปราโมทย์(1917)...................แพ้.....................อลิศรา
3.หิรัณย์...................................เสมอ..................พรพงษ์

ทีม Tic Tac Toe (3).............. ชนะ...............ทีมรามคำแหง(4)
1.จรัสพงษ์.(1985)...............ชนะ......................เอกลักษณ์
2.อัครินทร์........................ชนะ......................เอมอัฌชา
3.ณัฐวีร์.............................ชนะ........................เสกสรร

ทีม See U3(2)..................ชนะ..................ทีม Team 12(3)
1.สวภพ(1973)...................ชนะ...................ยรรยง
2.คณพัฒน์..........................ชนะ...................Kamel
3.รชต................................แพ้บาย................จักรพันธ์

ทีม See U2.(2)..................แพ้.......................ทีม See U1(3)
1.ภานุพงศ์......................แพ้บาย....................วันอธิป
2.ธนพนต์.........................ชนะ.......................เกียรติโชค
3.วีระยุทธ.......................ชนะ.........................ณัฏฐวุฒิ


โดย : ขุนสันต์ Member   [ 10/12/2007, 12:41:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 11ชนะเลิศประเภททีมอุดมศึกษา

โดย : TCABoard Member   [ 10/12/2007, 22:36:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

โดย : TCABoard Member   [ 10/12/2007, 22:39:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ขอบคุณ ม.รามคำแหง สมาคมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านและผู้ร่วมการแข่งขันทุกท่าน ขอบคุณครับ

โดย : คลองผดุง Member   [ 16/12/2007, 12:29:27 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved