[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่งขันหมากรุกไทยงานด๊ะดาดครั้งที่7

รายละเอียดขอแสดงความยินกับนักกีฬาทุกท่านและขอขอบคุณ อบจ.นครราชสีมามา ณ ที่นี้
รุ่นประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 10,000 บาท นายบุญสืบ แซ่เฮง
รางวัลที่ 2 5,000 บาท นายประเสริฐ ทรงกุลพันธ์
รางวัลที่ 3 3,000 บาท นายเดชา เทพพุทธากร
รางวัลที่ 4 2,000 บาท นายธงไชย อันสมศรี
รางวัลที่ 5 – 8 จำนวน 4 รางวัล ๆ 1,000 บาท ได้แก่
1. นายณรงค์ ตันนิลกุล
2. นายจักรกฤษณ์ สุขรักขณี
3. นายจตุพร ละการชั่ว
4. นายธันยพงษ์ วงษ์บุตรดี

โดย : topteam01 Member [ 23/11/2007, 19:20:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 1คู่ชิงชนะเลิศรุ่นเยาวชนอภิชิตvsณัฐวุฒิ

โดย : topteam01 Member   [ 23/11/2007, 19:27:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชนไม่เกิน 20 ปี
อันดับ 1 3,000 บาท ด.ช.อภิชิต บัวเกิด
อันดับ2 2,000 บาท ด.ชณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร
อันดับ 3 1,000 บา ทนายประพันธ์ พัฒนพาณิช
อันดับ 4 500 บาทด.ช.ณัฐวีร์ ศักดิ์ศฤงคาร

โดย : topteam01 Member   [ 23/11/2007, 20:15:02 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved