[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การออกแบบในธรรมชาติ

รายละเอียด

การออกแบบที่ไร้ผู้ออกแบบหรือ?

เกือบ 150 ปีผ่านไปนับตั้งแต่ที่ชาลส์ ดาร์วินได้ตั้งสมมุติฐานว่า
การคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นต้นเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนและหลากหลาย.
อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินและทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่อื่น ๆ
ถูกโจมตีจากคนที่เชื่อว่า ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งได้รับการออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมาย.
แม้แต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากซึ่งได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางก็ไม่ยอมรับแนวคิดที่ว่าวิวัฒนาการเป็
นต้นเหตุของความหลากหลายของสื่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่เราเห็นบนแผ่นดินโลก.
นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นบางคนเสนอข้อโต้แย้งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า การออกแบบอันชาญฉลาด
(intelligent design หรือ ID) โดยอ้างว่าชีววิทยา, คณิตศาสตร์,
และสามัญสำนึกได้สนับสนันอย่างหนักแน่นว่าสรรพสิ่งได้รับการออกแบบขึ้น.
พวกเขาส่งเสริมให้มีการสอนแนวคิดนี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน.
สิ่งที่เรียกกันว่าสงครามวิวัฒนาการกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการรวยงานว่าแนวโน้มคล้าย
ๆ กันกำลังเกิดขึ้นในเซอร์เบีย, ตุรกี, เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน, และอังกฤษด้วย.

การปกปิดอันน่าฉงน
(โปรดติดตามตอนต่อไป เร็ว ๆ นี้)

โดย : MICHEL Member [ 14/09/2007, 18:51:12 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved