[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แบบฝึกไล่เบี้ยคว่ำ2ตัว


รายละเอียดจากรูป ขาวเดินก่อน ลองฝึกไล่ดำดูนะ(จริงๆผมก็ผิวด๊ำดำครับ)
ใช้หลักการไล่1เบี้ยคว่ำ1เม็ดที่เคยแสดงไว้ครับ

โดย : mgso4 Member [ 31/08/2007, 22:51:55 ]

  ถังขยะพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved