[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แบบไล่ม้า เบี้ยหงายผูกไม่ตรงมุม


รายละเอียดแบบที่แสดงคือรูปไล่ให้จน พยายามเดินให้เข้าหมากรูปนี้ก่อน และให้ขาวเดินก่อน
หากเดินแล้วกลายเป็นดำเดินก่อนก็ต้องแก้ทีครับ ไม่น่าจะยากในการแก้ทีจากรูปนี้ ขอไม่บอกการแก้ทีนะครับ
จากรูป
ม้าขาว ง6-ค4 ขุนดำ ก8-ข8
หงายขาว ข6-ค7 ขุนดำ ข8-ก8(หรือค
ม้าขาว ค4-ข6 จน ไม่ว่าขุนดำอยู่ ก8 หรือค8

โดย : mgso4 Member [ 31/08/2007, 21:33:37 ]

  ลังพลาสติกใช้เป็นชุด
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved