[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แนะนำเว็บ wikipedia มีข้อมูลเรื่อง โชกิ


รายละเอียด

http://en.wikipedia.org/wiki/Shogi

โดย : EEE Member [ 27/08/2007, 11:28:29 ]

  พลาสติกลูกฟูก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved