[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การใช้ mobile DVR หรือกล้องบันทึกภาพในรถขนส่ง มีประโยชน์ดังนี้:


รายละเอียดการใช้ mobile DVR หรือกล้องบันทึกภาพในรถขนส่ง มีประโยชน์ดังนี้:

  • MDVR ช่วยบันทึกภาพและเสียงภายในรถตลอดการเดินทาง ทําให้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้
  • MDVR ช่วยยืนยันตําแหน่งและเวลาที่เกิดเหตุ หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง
  • MDVR ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการทํางานของพนักงานขับรถ
  • MDVR ป้องกันการลักขโมยสินค้าระหว่างขนส่ง ด้วยการบันทึกภาพที่คมชัด
  • MDVR ลดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
  • MDVR เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยระบบการขนส่งที่โปร่งใส
  • MDVR ช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยรวม
โดย : MDVR Member - [ 11/08/2007, 14:47:17 ]

  พลาสติกลูกฟูก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved