[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ชมรมคนรัก รักอย่ารู้คลาย

รายละเอียด

ได้ติดตามนวนิยาย ของท่าน อาจารย์แล้วสุดยอดมากๆครับ ได้กลิ่นหมากรุกไทยในวัยเด็ก

อยากให้ ท่าน รักอย่ารู้คลาย กรุรานำ เกม ของเซียนท่านอื่นๆ นอกจาก ท่าน หนูทอง มาวิเคราะห์
วิจารณ์อีกนะครับ อยากดูเกมของ

บุญสืบ นกกระจิบ เซียนป่อง และเซียนท่านอื่นๆ อีกมากมายครับผม

ด้วยจิตคาระวะ

โดย : ติดอ่าง Member [ 09/08/2007, 19:59:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เกมที่นำมาลง จะเป็นเกมที่มีการเล่นในไทยบีจีและบันทึกไว้ ซึ่งจะทำให้สะดวกในการชมแบบภาพเคลื่อนไหวนับแต่ต้นจนจบเกม ที่เลือกของอ.วีระพล (หนูทอง) มากสักหน่อย ก็โดยเป็นการให้เกียรติและตอนสนองแฟนๆของท่านที่ล่วงลับไปแล้ว เกมของท่านอื่นๆ ก็จะมี อ.วิษุวัต (หนูเพชร) อ.อวยชัย (นกกระจิบ) และ อ.บุญสืบ (เซียนแหว่ง) เป็นต้น

ในส่วนของผู้วิจารณ์เกม ขณะนี้ ได้รับเกียรติจาก 3 ท่าน คือ อ.นคร (เซียนทนาย) อ.วิษุวัต (หนูเพชร) และอ.อวยชัย (นกกระจิบ) กำลังรอ (หากโชคดี) ก็จะมี อ.สาธิต (แดงขอนแก่น) อีกเป็นท่านสุดท้ายในตอน "ขุนไม้นี้

ที่เกรงและเกร็งมาก คือการนำงานของเซียนหมากรุกไทยและการวิจารณ์เข้ามาประกอบในนิยายเรื่องนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ท่านที่ได้กล่าวถึง ดังนั้น หากเห็นความผิดพลาดหรือไม่สมควรประการ ได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

จำนวนเกมที่เล่นในตอนนี้ คิดว่าน่าจะมีราว 15 เกม (+ - 3) ขณะนี้ เป็นเกมที่ 8 (แก้ว -"หนูเพชร")

ด้วยความขอบคุณ

โดย : รักอย่ารู้คลาย Member   [ 09/08/2007, 21:25:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ชื่อ "รักอย่ารู้คลาย" เป็นเพียงนามแฝงที่ใช้เขียน "ร่าง" นิยายเรื่องนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นความบันเทิงสำหรับชาวหมากรุกไทย และก็อาจได้ผลที่ต่อเนื่องอีกหลายประการ เป็นโครงการที่เตรียมการมาหลายปี และได้เริ่มเขียนเมื่อไตรมาสสองของปีนี้ กำหนดจบตอนแรก (คือตอน "ขุนไม้") ในปลายปีนี้

สิ่งที่ต้องการเห็นคือให้นิยายเรื่องนี้มีความสมบูรณ์และแพร่หลายมากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และยากมาก จึงต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลาย ๆ ด้านเข้ามาร่วมมือกัน

ไทยบีจี เป็นเพียงผู้ทำในส่วนงานร่าง และเป็นศูนย์กลาง/ประสานงาน เพื่อให้นิยายเรื่องนี้ มีให้มากกว่าความบันเทิง จึงต้องมีผู้รู้จากด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านหมากรุกไทน คิดว่าต้องมีผู้เล่นระดับประเทศ 3 - 4 ท่านเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากหลายท่านตามที่ปรากฏวิจารณ์เกมในเรื่อง ได้แก่ อาจารย์นคร ตรีสอาด อาจารย์วิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ และอาจารย์อวยชัย กองสี (ซึ่งก็อาจมีเพิ่มเติม) ทั้งนี้ จะทำให้เนื้อหาในส่วนหมากรุกไทยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. ด้านงานฉันทลักษณ์ เป็นส่วนที่ทีมงานขาดความชำนาญ ในเบื้องต้น มีหลายท่านที่เสนอตัวเข้ามาช่วย แต่โดยที่ตั้งไว้ว่า แม้จะเป็นกลอน แต่ก็จะเน้นในการสื่อความให้ตรงและเร็วที่สุด มากกว่าที่จะไพเราะหรือถูกต้องตามหลักการแต่งกลอน การใช้คำศัพท์หรือคำที่ดูหรูหราต่างๆ จะถูกงดหรือหากจำเป็นก็จะมีน้อยที่สุด เมื่อตอนแรกสำเร็จหรือใกล้สำเร็จ ก็จะได้ติดต่อท่านผู้รู้ในด้านนี้ให้เข้ามาช่วยเหลือปรับแก้ต่อไป

3. ด้านศาสนาพุทธ เนื่องด้วยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพุทธศานา และความเชื่อต่างๆ จึงคิดว่าเพื่อความถูกต้องจึงควรมีผู้รู้ได้ตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ด้วย ซึ่งคงต้องเป็นเมื่อเขียนร่างตอนแรกนี้สำเร็จแล้ว

ทั้ง 3 ด้าน "ผู้รู้" ที่จะมาช่วยงานเขียนเรื่องนี้ เชื่อว่าจะให้ความเชื่อมั่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป ในส่วนของหมากรุกไทยก็ได้ทราบกันไปแล้วทั้ง 3 ท่าน ส่วนอีก 2 ด้านก็คงต้องดูความจำเป็นและความเป็นไปได้ต่อไป ว่าจะเป็นท่านใดบ้าง (หรือจะคงมีเฉพาะทีมงาน) ความจริงก็ยังมีอีกด้านหนึ่งคือ ภาพปกและภาพประกอบ แต่ด้านนี้คิดว่าคงต้องให้เขียนจบตอนทั้งหมดก่อน คงต้องพูดคุยกับทางสำนักพิมพ์อีกครั้ง ว่าจำเป็นและจะต้องใช้มือระดับอาชีพเพียงใด


ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา กีฬาหมากรุกไทยแทบจะแน่นิ่งในเชิงการพัฒนาให้มีความเป็นมาตรฐานและแพร่หลาย กิจกรรมที่พอเห็นบ้างคือการจัดการแข่งขัน ที่ต่างคนต่างจัด ขาดองค์กรที่รับผิดชอบชัดเจน รูปแบบจึงเป็นไปตามแต่คิดได้และขาดความต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะทำอะไรกันไม่ได้ ตราบใดที่ยังขาดการบริหารจัดการและใช้การตลาดเข้ามาอย่างจริงจัง อีกหลายสิบปีข้างหน้า ก็คงจะไม่ต่างจากนี้

"ขุนทองคำ" จึงเป็นสิ่งที่พอจะทำกันได้ แม้จะไม่ใช่กระบวนการหรือขั้นตอนที่จะพัฒนาหมากรุกไทยได้โดยตรง แต่แง่มุมความบันเทิงที่แตกต่างและไม่เคยมีการจัดทำมาก่อนนี้ ก็อาจทำให้มีผู้สนใจหมากรุกไทยมากขึ้นบ้าง หรืออย่างน้อยที่สุดก็คงเป็นความสุขใจของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาหมากรุกไทยเช่นเดียวกับทีมงานที่เขียนนิยายเรื่องนี้

ด้วยความขอบคุณ .. นิยายหมากรุกไทย เรื่อง "ขุนทองคำ"

โดย : รักอย่ารู้คลาย Member   [ 14/08/2007, 12:44:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

เมื่อไหร่จะเขียนต่อ( สงสัยหมดมุก )

โดย : ตั้งใจแซว Member   [ 04/01/2008, 21:01:48 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved