[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อ่านชื่อภาษาไทยไม่ได้ ทำไงครับ


รายละเอียด

ชื่อภาษาไทยจะมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมหมดครับ

โดย : thawat_n Member [ 07/08/2007, 11:57:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=14288
หายขาดๆ

โดย : zen_ar218 Member   [ 07/08/2007, 14:17:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

for JRE 1.4:
1) Goto "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\lib" (depend on your version of JRE)
2) Rename file "font.properties" -> "font.properties.backup"
3) Copy file "font.properties.th" to the new file named "font.properties"
4) Restart


for JRE 1.5 and later:
1) Goto "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\lib" (depend on your version of JRE)
2) Copy "fontconfig.properties.src" to the new file named
"fontconfig.properties"
3) Edit the new created file "fontconfig.properties" as followings:
3.1) Change the line
"sequence.allfonts=alphabetic/default,dingbats,symbol" to
"sequence.allfonts=thai,alphabetic,dingbats,symbol"
3.2) Change the line
"sequence.allfonts.x-windows-874=alphabetic,thai,dingbats,symbol" to
"sequence.allfonts.x-windows-874=thai,alphabetic,dingbats,symbol"
4) Save and Restart

โดย : doby [ 02/07/2005, 12:38:34 ]

http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11254

โดย : hippogo149 Member   [ 27/09/2007, 23:58:29 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้สวมได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved