[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ราชันย์หมากล้อม เริ่มแล้ว วันที่ 21-22 กคนี้

รายละเอียด

การแข่งขัน “ราชันย์หมากล้อมประเทศไทย” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักหมากล้อมเมืองไทย จากผู้ที่ได้อันดับ 1 ถึง
3 ในรอบสุดท้าย จะได้สิทธิ์เข้าสอบกับนักหมากล้อมมืออาชีพจากประเทศจีนเพื่อเลื่อนระดับฝีมือขึ้นสู่ 6
ดั้ง โดยจะทำการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2550 นี้
ที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

1. วีรโชติ งามจรัสศรีวิชัย 5 DAN
2. หัสดินทร์ เอกสิงหชัย 5 DAN
3. ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 DAN
4. ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 4 DAN
5. เพียวพันธ์ พรรณอุไร 4 DAN
6. ภาคภูมิ รชตะธราดล 4 DAN
7. สราวุฒิ กายพันธ์เลิศ 4 DAN
8. ชาญศักดิ์ พันธเสน 4 DAN
9. ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 DAN
10. ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 DAN
11. ณัฐพล กิตติไพศาลนันท์ 4 DAN
12. นิติพล อรุณไพจิตรา 4 DAN
13. ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 4 DAN
14. กมล สันติพจนา 4 DAN
15. เกียรติยศ เลาหสุระโยธิน 4 DAN
16. ชวลิต เลิศเชิดชูพงษ์ 4 DAN
17. ดุษฎี นราวีรวุฒิ 3 DAN
18. รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 4 DAN
19. คุณากร กสิกิจนำชัย 3 DAN
20. บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 3 DAN
21. ปริวรรต สำเภาแก้ว 4 DAN
22. ประวัติ นิกรพงษ์สิน 4 DAN
23. อภิเดช จิรโสภิน 4 DAN


น่าดูเน้อ

โดย : สายฟ้าม้าน้ำ Member [ 20/07/2007, 17:40:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ได้แชมป์แล้วนี้ แจ้งผลด้วยสิ แต่โฮ้กับฤทธิ์ไม่ได้แข่งนิ

โดย : มาเตรัชสี Member   [ 22/07/2007, 23:37:33 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved