[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สมัครด่วน!!!!! ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รายละเอียด


การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550
รุ่น อายุไม่เกิน 12 , 15 , 18 และ 25 ปี

1. การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ประเภทที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ประเภทที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี

2. คุณสมบัติผู้เข้าสมัครแข่งขัน
2.1 ประเภทที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550)
ประเภทที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550)
ประเภทที่ 3 ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550) ประเภทที่ 4
ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550)
2.2 ต้องมีภูมิลำเนา หรือ กำลังศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน อยู่ในท้องถิ่นที่จัดการแข่งขัน ดังนี้
โดยแบ่งเขตการแข่งขันตามภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และ นครสวรรค์
ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล
ยะลา ปัตตานี กระบี่ และ นราธิวาส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
หนองบัวลำภู และ อำนาจเจริญ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี
นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง อุทัยธานี
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ เพชรบุรี
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานี3. หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรพนักงาน หรือ
บัตรข้าราชการ หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้ ( ที่มีรูปถ่ายแนบ ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

4. การรับสมัคร
4.1 การสมัคร
สมัครด้วยตนเองในสถานที่ที่รับสมัครหรือสมัครทางไปรษณีย์ ตาม วัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละ ภาคดังนี้
ภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ ศูนย์การค้าไอคอน อาคารไอคอนสแควร์เชียงใหม่ เลขที่ 310 ถ.มณีนพรัตน์
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถามที่ คุณรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายหมากกระดาน
โทร. 08-1568-0206 โทรสาร (053)275-895
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ ธนาคารเอไอจี สาขานครราชสีมา เลขที่ 230/2-3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อสอบถามที่ คุณมงคล ทองวัฒน์ ประธานชมรมหมากรุกไทย จ.นครราชสีมา
โทร. (044) 272-777 ต่อ 12 , 08-1660-0743 โทรสาร (044)295-555
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

ภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
ติดต่อสอบถามที่ คุณสุกรี เมฆทันต์ หัวหน้างานกองกิจกรรมนักศึกษา
โทร. (074) 282-202 โทรสาร (074) 446-975
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

ภาคกลางและภาคตะวันออก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ องค์การนิสิตอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ติดต่อสอบถามที่ คุณธีระวัฒน์ โพลอย
โทร. 038-745-820 E-mail : aum_mc@hotmail.com
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ บริษัท กู๊ดวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่ 305/17 หมู่ 6 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อสอบถามที่ คุณรมิตา ภูมิสุข
โทร. 0-2321-3398 , 0-2720-7944-5 , 0-2722-2442 โทรสาร 0-2722-0301
E-mail : goodview49@yahoo.com , ramita@visionzone.co.th
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 7 สิงหาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2550 เป็นเกณฑ์

4.2 ขอรับใบสมัครหรือค้นหาใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-214-1509
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น หรือ ณ สถานที่รับสมัครแต่ละภาค
หากไม่สะดวกสามารถดาว์นโหลดใบสมัครผ่านทาง INTERNETได้ที่
 http://www.osrd.go.th/
 ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้สมัครเข้าแข่งขัน
5. กำหนดการแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้
5.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก
รูปแบบการแข่งขันใช้ระบบสวิส (Swiss) แข่งขันจำนวน 5 รอบ โดยจะคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคละ 16 คน (รุ่นละ
4 คน)
รายละเอียดการจัดการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) มีดังนี้

วันที่ ภูมิภาค สถานที่จัด
14 กรกฎาคม 2550 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การค้าไอคอน
21 กรกฎาคม 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ห้อง VIP 1-3 อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28 กรกฎาคม 2550 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
โรงพลศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4 สิงหาคม 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สิงหาคม 2550 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์การค้าเอสซี พลาซ่า ถนนบรมราชชนนี

5.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์การค้าเอสซี พลาซ่า ถนนบรมราชชนนี
รูปแบบการแข่งขันใช้ระบบสวิส (Swiss) แข่งขันจำนวน 5 รอบ โดยจะคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะรุ่นละ 1 คน

6. การแต่งกาย
ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินชนะ-แพ้
1. จับฉลากประกบคู่โดยคณะกรรมการ
2. การแข่งขันใช้ระบบสวิส (Swiss)
3. จำนวนการแข่งขัน 5 รอบ
4. เวลาในการแข่งขันแต่ละคู่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
5. เมื่อคะแนนเสมอกันให้ดูคู่กรณี โดยใช้วิธีสวิส แพริ่ง (Swiss Pairing)
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าช้ากว่า 15 นาทีหลังจากประกาศเริ่มการแข่งขัน ถือว่าแพ้
7. ใช้กติกาของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

8. รางวัลการแข่งขัน
8.1 ผู้ชนะการแข่งขันในรอบคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลพร้อม โล่รางวัลและประกาศนียบัตร มีดังนี้

ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท


8.2 เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล และ
ประกาศนียบัตร ดังนี้
ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

ประเภทที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

ประเภทที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาทประเภทที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2214 1509 / โทรสาร 0 2214 1507

โดย : goodview49 Member - เบอร์ติดต่อ : 0-2720-7954-5 - [ 05/07/2007, 17:54:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

โพสอะไรของในเปรอะหลายกระทู้ ดูกระจอกไปเลย

โดย : จจานในเล้า Member   [ 05/07/2007, 18:07:30 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved