[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โครงการทดลองหนังสั้นที่มีที่มาจากหมากรุก

รายละเอียด

มีใครเคยอ่านวิทยานิพนธ์เล่มนี้

"โครงการทดลองหนังสั้นที่มีที่มาจากหมากรุก / ศศิกาญจน์ นาคจำรัสศรี ; ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

http://library.bu.ac.th/onlineservice/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2005005421&aSearchBy=B&aIs
Advance=Yes

มาเล่าสู่กันบ้าง

โดย : มาถาม Member [ 23/06/2007, 22:12:01 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved