[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ประกาศสำหรับสมาชิกสมาคมหมากรุกสากลฯ

รายละเอียด

เนื่องด้วยสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
ต้องรีบส่งรายชื่อสมาชิก ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภายในเดือนนี้
จึงขอให้สมาชิกของสมาคมฯ ทุกประเภท
ที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียน ให้รีบชำระโดย

1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชื่อบัญชี
"สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย"
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-0-05056-8
ภายในวันที่ 26 มิ.ย. (แฟกซ์ใบโอนไปที่ 02-664-2919)

2.ชำระโดยตรง ที่ กัณณพนต์
-วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. เวลา 19.00-21.00 น. ที่ บางกอกเชสคลับ (ร้าน Bull's Head ชั้น 4 ) สุขุมวิท ซอย
33/1
หรือวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. เวลา 13.00-16.00 น. บริเวณที่สอนโครงการเก่งอย่างเซียน
อาคารตลาดหลักทรัพย์

ค่าลงทะเบียนสมาชิกเดิม 400 บาท หากพ้นกำหนด จะตัดรายชื่อสมาชิกที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนออกไปก่อน

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้สมัครไว้ก่อนได้
เมื่อสมาคมพิจารณารับเป็นสมาชิกแล้ว จึงค่อยชำระเงิน

กัณณพนต์ ศรีวชิรวัฒน์
เลขาธิการ ติดต่อ 081-6589017

โดย : อ้อม Member [ 21/06/2007, 11:52:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอแจ้งสิทธิของสมาชิก ดังนี้
- มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
- มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
- มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
- มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
- มีสิทธิร้องขอตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
- มีสิทธิเข้าชื่อขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ

โดย : อ้อม Member   [ 23/06/2007, 16:07:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

สมาคมฯ กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2550

ผู้ที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วต้องการเข้าร่วม
กรุณารีบชำระเงินโดยด่วนครับ

โดย : อ้อม Member   [ 23/06/2007, 17:49:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

รายชื่อผู้ชำระเงิน เพิ่มเติม

33.สุรพล ยุติธรรมนนท์
34.นพ.ธนิต จิรนันท์ธวัช
35.ทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์

โดย : อ้อม Member   [ 27/06/2007, 16:17:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ผู้ชำระเงิน เพิ่มเติม

36.นพ.เกรียงไกร จันทร์แสนวิไล

ผู้สนใจสมัครสมาชิก สามารถขอใบสมัครได้ ณ สถานที่จัดกิจกรรมของสมาคม
(ครั้งต่อไปคือการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย 27-30 ก.ค.50) ค่าลงทะเบียนสมาชิก 400 บาท ตลอดชีพ
ไม่เก็บค่าบำรุงรายปี

โดย : อ้อม Member   [ 28/06/2007, 10:28:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

สมาชิกที่ชำระเงินแล้ว

38.ประยูร เอกวรวงศ์

ผู้สนใจจะสมัครสมาชิก
โปรดติดต่อนายทะเบียนสมาคม
คุณ ธนาพล ธนโรจน์รุ่ง
081-341-0096
Email: thanarotrung@yahoo.com

โดย : อ้อม Member   [ 15/08/2007, 15:20:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมหมากรุกสากลฯ
ให้บริการยืมหนังสือหมากรุกสากลฟรี
ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม นาน 2 สัปดาห์
สามารถนำไปถ่ายเอกสารได้
วิธีการยืม
ติดต่อ กัณณพนต์ 081-6589017
รับและคืนหนังสือที่ห้องโถงตลาดหลักทรัพย์
(โครงการเก่งอย่างเซียน) ทุกวันอาทิตย์ 13.00-15.00 น.
มัดจำหนังสือด้วยบัตรประชาชน หรือเงินสด 1,000 บาท


โดย : อ้อม Member   [ 02/09/2007, 11:03:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

รายชื่อหนังสือเพิ่มเติมจะไปลงไว้ใน
http://www.thailandchess.or.th/webboard/

โดย : อ้อม Member   [ 03/09/2007, 10:18:06 ]

  สล็อตพีจีเว็บตรง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved