[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคอีสานที่ราชพัด50

รายละเอียด

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคม Crossword A-Math และคำคม แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน
A-Math Crossword และ คำคม
ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมากมาย

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2550

สถานที่จัดการแข่งขัน
หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อ. เมือง
จ. นครราชสีมา
เวลาจัดการแข่งขัน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น – 16.00 น
ประเภทที่จัดการแข่งขัน
1. A-Math
รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันเป็นคู่
รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการแข่งขันเป็นคู่
รุ่นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันแบบเดี่ยว
รุ่นที่ 4 ทั่วไป
2. Crossword
รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันเป็นคู่
รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการแข่งขันเป็นคู่
รุ่นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันแบบเดี่ยว
รุ่นที่ 4 ทั่วไป
3. คำคม
รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันเป็นคู่
รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการแข่งขันเป็นคู่
รุ่นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันแบบเดี่ยว
รุ่นที่ 4 ทั่วไป

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2550
2.สามารถสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้วส่งมาที่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000
หรือแฟกซ์มาที่ 0-4427-2939
3. ค่าสมัครรุ่นที่ 1- 3 คนละ 50 บาท รุ่นโอเพ่นคนละ 100 บาท ชำระค่าสมัครทางไปรษณีย์ ธนาณัติสั่งจ่าย
นางนำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ ตู้ ปณ. 100 ปณจ.นครราชสีมา 30000
4. สามารถมาสมัครที่หน้างานได้
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-4000 ต่อ1310
E-mail : math_stat_nrru@yahoo.com

โดย : บ้ากิ๊ก Member [ 01/06/2007, 10:22:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ทำไมชื่องานเหมือนงานที่สมาคมจัดเรยอ่ะ งง

โดย : Chaiwaz Member   [ 05/08/2007, 20:16:51 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved