[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เสนอให้กำหนดรูปแบบการลบบันทึกเกม

รายละเอียด

ผมคิดว่าปัญหาเรื่องบันทึกเกมที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันละประมาณ 2-3 พัน เกม
อาจเป็นปัญหากับเวปทำให้รวนบ่อยครั้ง เสนอให้เวปกำหนดรูปแบบการลบบันทึกเกมทิ้ง
เนื่องจากผู้เล่นสามารถ save เกมส์เก็บไว้ที่เครื่องตนเองได้อยู่แล้ว

โดย : เทวดาจร Member [ 03/05/2007, 22:04:45 ]

  สล็อตพีจีเว็บตรง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved