[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


วิธีทำฟอนต์ภาษาไทยตัวใหญ่ สำหรับ Sun Java


รายละเอียด

ให้แก้ไขไฟล์
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\lib\font.properties.th

โดยแทนที่คำว่า Lucida Sans Regular ด้วย Tahoma Regular

และ
filename.Lucidar_Sans_Regular=LucidaRegular.T
TF
ด้วย
filename.Tahoma_Regular=TAHOMA.TTF

โดย : เมจินโจดัย Member [ 09/04/2007, 23:37:09 ]

  ถังเคมีพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved