[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ปูมหมากการแข่งขันหมากรุกสนามหลวง พ.ศ. 2550

รายละเอียดก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ “ครูฮวด” มนัส วัยนิพิธพงษ์ ที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานฯ หมากรุกไทย
ประเภทประชาชน ไปครองได้สำเร็จ และขอขอบพระคุณฝ่ายจัดการแข่งขัน
ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อเผยแพร่บันทึกเกมการแข่งขัน เพื่อให้ผมได้นำมาเผยแพร่ต่อไป

สำหรับการจัดทำบันทึกเกมเหล่านี้ อาจจะทำเชื่องช้านิดหนึ่ง เนื่องจากว่าผู้เขียนติดงานประจำ
แต่ว่าจะนำมาลงให้ครบแน่นอนครับ

โดย : ม้าเฉียว Member - [ 07/04/2007, 19:49:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 1(ตำแหน่งหมากหลังจาก หมากขาวเดิน ตาที่ 22. ร,ญฉ1)


รอบชิงชนะเลิศ

มนัส – จตุพร (เกม 1)

[White] มนัส วัยนิพิธพงษ์
[Black] จตุพร ละการชั่ว
[Tournament] ชิงแชมป์สนามหลวง 2550
[Round] รอบชิงชนะเลิศ
[Game No] 1
[Date] 25 มี.ค. 2550
[Result Type] เสมอ

1 : ม,ง2…………ค,ฉ7
2 : ค,ค2………...ม,จ7
3 : ม็,ฉ2……..….ม็,ค7
4 : ฉ4………..….ช5
5 : จ4……….…..ค5
6 : ม,ชฉ3…..…..ม,ขค6
7 : ม็,จ3…………ง5
8 : ค,จ2….………ม็,ง6
9 : ข4………..…..ค,ค7
10 : ค,ข3…………ค,ช6
11 : ก4……….…..คxข4
12 : ค,xข4………..ม็,ค5
13 : ค,ก3….………ชxฉ4
14 : ชxฉ4…….……งxจ4
15 : งxจ4……..…..ม,ฉ7
16 : ค,ข2……….…ข5
17 : ม,ข3………….ร,กง8+
18 : ข,ค2…….……ม็,ง6
19 : ค,ง3….………ค,ข6
20 : ม็,ง4………….จ5
21 : ฉxจ5…………ฉxจ5
22 : ร,ญฉ1…….....ข,ช7
23 : ก5………….…ค,ค7
24 : ม็,ค5………….ร,งฉ8
25 : ค4…………….ขxค4
26 : ค,xค4…………ร,ฉ6
27 : ม็,ข6………….ค,ง8
28 : ค,ค3………….ค,ง7
29 : ม,ขง2…………ค,ช5
30 : ร,ช1…………..ข,ญ7
31 : ค,ง5………..…ม,xง5
32 : จxง5……..……ม,จ7
33 : ม,xช5+……….ญxช5
34 : ม,จ4……..……ร,ช6
35 : ร,กฉ1…………ข,ช7
36 : ค,ค4……….....ร,ฉ8
37 : ร,xฉ8………....ข,xฉ8
38 : ม,xช5……...…ข,ช7
39 : ญ4……………ข,ญ6
40 : ร,ฉ1…………..ข,ญ5
41 : ม,จ4….……….ข,xญ4
42 : ม,ฉ6……….….ค,ค8
43 : ข,ข3………..…ข,ช5
44 : ม,จ4+…………ข,ญ6
45 : ร,ฉ7….…..……ค,ง7
46 : ม็,ค5……….….ค,จ8
47 : ร,ฉ8……………ร,ช4
48 : ม,xง6………….ค,ง7
49 : ม,ข7…………...ร,ช3+
50 : ข,ข4………..….ร,ช4
51 : ข,ข3………..….ร,ช3+
52 : ข,ข2…………...ร,ช2+
53 : ข,ค3………..….ร,ช3+
54 : ข,ง2……..…….ร,ช2+
55 : ข,จ3………..….ร,ช3+
56 : ข,ฉ2…………...ร,ค3
57 : ง6=ง…………..ม,ช6
58 : ร,ง8………...….ค,ค6
59 : ค,ง5…………...ค,xง5
60 : ง,xจ5………….ค,ค6
61 : ม,ง6……….….ค,xค5
62 : ม,จ4……….….ร,ค2+
63 : ข,ช3……….….ม,xจ5
64 : ร,ง5………..….ม,ค6
65 : ม,xค5…………ม,xก5
66 : ข,ช4……….….ร,ช2+
67 : ข,ฉ4……….….ม,ค4
68 : ม,จ4……….….ร,ช4+
69 : ข,ฉ3……….….ร,ช6
70 : ม,ช3…………..ม,ง6

……………..เสมอกัน…………..


ปล. เกมที่ 2 และ 3 จะนำมาลงในเร็วๆ นี้

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 07/04/2007, 19:53:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ครูฮวดได้แชมป์สนามใหญ่ซะทีรอมา 20 กว่าปี ยินดีด้วยครับ

โดย : ging Member   [ 09/04/2007, 17:27:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ในเกมที่ 2 ผมลองถอดหมากจากที่ผู้แข่งขันทั้ง 2 ท่านได้จดบันทึกเอาไว้
แล้วปรากฏว่ามีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่ง คือในตาที่ 23 หมากขาวเดิน 23. ม็,ง4 ทำให้เบี้ยที่ตำแหน่ง ฉ4
ไม่มีตัวผูก แต่ปรากฏว่า หมากดำกลับไม่ยอมกินทันที

ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผู้แข่งขัน ได้ลืมจดบันทึกบางแต้ม หรือ จดบันทึกคลาดเคลื่อนไป หรือ
เป็นเพราะหมากดำเห็นว่า ไม่ควรกินเบี้ย อาจจะกลัวแต้มเรือมากดขุน ก็ไม่ทราบได้

หากท่านใด ที่ได้ชมเกมในวันนั้น แล้วได้มาอ่านข้อความนี้ เห็นมีข้อผิดพลาดประการใด
กรุณาชี้แจงให้ทราบด้วย ก็จะเป็นพระคุณครับ และผมจะมาแก้ไขให้ทันที

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 10/04/2007, 20:24:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 4(ตำแหน่งหมากหลังจาก หมากดำเดิน ตาที่ 15. …………ค4)


รอบชิงชนะเลิศ

มนัส – จตุพร (เกม 3)

[White] มนัส วัยนิพิธพงษ์
[Black] จตุพร ละการชั่ว
[Tournament] ชิงแชมป์สนามหลวง 2550
[Round] รอบชิงชนะเลิศ
[Game No] 3
[Date] 25 มี.ค. 2550
[Result Type] เสมอ

1 : ม,ง2…………ค,ฉ7
2 : ค,ค2…………ม็,ค7
3 : ฉ4………..….ช5
4 : ม,ชฉ3……….ม,จ7
5 : ม็,ฉ2…………ง5
6 : จ4……….…..ม,ง7
7 : ม็,จ3…………ม็,ง6
8 : ค,ฉ2….………ค,ค7
9 : ข,จ2…………..ค5
10 : ข4……………ม,ค6
11 : ค,ข3…………ค,ช6
12 : ก4……….…..ข,ฉ7
13 : ข5…...………ม,ก5
14 : ร,ญฉ1…….…ชxฉ4
15 : ม็,xฉ4……..….ค4
16 : จxง5……….…คxข3=ง
17 : งxจ6+………..ข,xจ6
18 : ม,ง4+…….….ข,ฉ7
19 : ม,2xข3….……ม็,ค5
20 : ม,xก5………...ม็,xง4
21 : ม,ข3………….กxข5
22 : ม,xง4…….......ขxก4
23 : ค,จ3………….ร,ญจ8
24 : ร,ฉข1…………ร,ก5
25 : ม,ข5………….ร,ค8
26 : ง4….…………ข,จ7
27 : ข,ฉ3………….ค,ค6
28 : ม,ก3…...…….ค,ง5
29 : ค,ง2….………ค,ค4
30 : ร,ข4…………..ค,xค3
31 : ร,ค4………..…ร,xค4
32 : ม,xค4……..….ค,xง2
33 : ม,xก5……..….ขxก5
34 : ร,xก4……..…..ค,ค3
35 : ร,xก5…………ค,xง4
36 : ช4…………....ค,ค5
37 : ร,ก8……….....ค,ง6
38 : ญ4…….….….ข,ฉ7
39 : ร,ง8…………..ข,จ7
40 : ร,ก8………….ม,ฉ8
41 : ร,ก7+….…….ข,จ8
42 : ข,จ4………..…ญ5
43 : ชxญ5…………ค,xญ5
44 : ร,ก5…..………ค,ช6
45 : ญ5….…..……ค,ญ7
46 : ข,ฉ5……….…ค,จ7
47 : ม็,ช5………….ฉxช5
48 : ข,xช5…………ม,จ6+
49 : ข,ฉ5…………..ข,ฉ7
50 : ข,จ5………..…ค,ญ6
51 : ร,ก6………..….ค,ช5
52 : ร,ค6…………...ค,5ช6+
53 : ข,จ4………..….ม,ง8
54 : ร,ค1……..…….ข,จ6
55 : ญ6=ง………….ม,ฉ7

……………..เสมอกัน…………..


หลังจากนี้ หมากดำบีบกินฟรีเบี้ยหงายของหมากขาวได้ และต้องนับศักดิ์กระดาน 64 ที
แต่ปรากฏว่าหมากขาวพยายามเดินหนีขุนไปหลังโคน และเมื่อนับศักดิ์กระดานไปได้ 49 ที ผู้เล่นทั้ง 2
ฝ่ายตกลงเสมอกัน

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 14/04/2007, 12:55:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 5(ตำแหน่งหมากหลังจาก หมากดำเดิน ตาที่ 10 ……….ข,ฉ7)


รอบชิงอันดับที่ 3

สาธิต – ดานุภพ (เกม 2)

[White] สาธิต เกษตรชล
[Black] ดานุภพ สังข์สุวรรณ
[Tournament] ชิงแชมป์สนามหลวง 2550
[Round] รอบชิงอันดับที่ 3
[Game No] 2
[Date] 25 มี.ค. 2550
[Result Type] เสมอ

1 : ม,จ2……...…ค,ฉ7
2 : ค,ฉ2…………ม,จ7
3 : ม็,ง2…………ม็,ค7
4 : ค,ค2………….ง5
5 : ค4…...………ม็,ง6
6 : ม็,ค3…………ม,ง7
7 : ม,ง2………….ค,ค7
8 : ข4…….………จ5
9 : ฉ4……………ค,จ6
10 : ก4………..…ข,ฉ7
11 : ร,ข1…..…….ร,ญง8
12 : ข,จ1………….ช5
13 : ค,ฉ3…...…...ร,ช8
14 : ข,ฉ2…….…..ญ5
15 : ฉxจ5….…….ม็,xจ5
16 : ช4……..….…ร,ญ8
17 : ง4……….…..ญxช4
18 : ญxช4…...…..ม็,ง6
19 : ค,ง3……….…ข,ช7
20 : ม,ช3………….ร,xญ1
21 : ร,xญ1………..ข,ช6
22 : จ4………...….งxค4
23 : ม,xค4…………ค5
24 : ม,จ3…….……คxง4
25 : ม็,xง4…………ข5
26 : ร,ก1……..……ม,ข6

……………..เสมอกัน…………..

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 16/04/2007, 17:18:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

อยากรู้ว่า ในงานแข่งขันหมากรุกไทยที่ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 เมษายนนี้ จะมีหนังสือหมากรุกต่าง ๆ
ไปขายด้วยไหมครับ ใครทราบบ้าง ขอข้อมูลด้วยครับ

โดย : oeyoyo Member  -  [ 18/04/2007, 14:49:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

เท่าที่ทราบ จาก บางมด มี สาย 76 กับ 17 ไปลงที่ สีลม (พระราม 4) แล้ว ต่อรถไปคลองเตย หรือนั่ง
รถไฟใต้ดินไปก็ได้

โดย : ฤาษีภารตะ Member   [ 18/04/2007, 16:18:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

ขอบคุณครับ

โดย : oeyoyo Member  -  [ 18/04/2007, 20:11:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

มีสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้บางมดที่สุด ที่ไหนครับ ช่วยบอกที
รถเมล์ 141 ไปได้ไหมครับ

โดย : oeyoyo Member  -  [ 19/04/2007, 14:46:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

รถ141ปอ141 ปอ140 ปอ 529 82 20มาได้ครับ มาลงป้าย กิโล 9 แล้วถามคนแถวนั้นว่าจะต่อรถ มาบางมดได้
ส่วนรถที่ผ่าน บางมด 75 21รถสองแถว รถกระป๋อง

โดย : แม่ทัพ2000 Member   [ 24/04/2007, 11:20:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 11(ตำแหน่งหมากหลังจาก หมากดำเดิน ตาที่ 31…….…ค,ฉ7)


รอบรองชนะเลิศ

จตุพร – สาธิต (เกม 2)

[White] จตุพร ละการชั่ว
[Black] สาธิต เกษตรชล
[Tournament] ชิงแชมป์สนามหลวง 2550
[Round] รอบรองชนะเลิศ
[Game No] 2
[Date] 24 มี.ค. 2550
[Result Type] หมากขาวชนะ

1 : ค,ค2…………ม,ง7
2 : ม,ง2………….ม็,จ7
3 : ข4...……..…..ค,ค7
4 : ม็,ฉ2…………ค,ฉ7
5 : ฉ4…...……….ง5
6 : จ4……....…...ม็,ง6
7 : ม,ชฉ3……….ม,จ7
8 : ม็,จ3….………ช5
9 : ค,ฉ2…………ค,ช6
10 : ข,จ2………...ร,ช8
11 : ก4……….…..ญ5
12 : ญ4…….….…ช4
13 : ม,ง4….…..…ข,ฉ7
14 : ค,ข3…….…...ค5
15 : ม,ค2……..….งxจ4
16 : งxจ4….………ฉ5
17 : ขxค5…...……ม็,xค5
18 : จ5……..….…ค,ค6
19 : ร,ญค1….……ร,กค8
20 : ม็,ง4………….ม็,xง4
21 : คxง4……….…ค,ง5
22 : ค,จ3………....ม,ข8
23 : ก5……………..ข5
24 : ค,ข4………….ค,ค4
25 : ม,ก3…………ม,ขค6
26 : ม,กxค4………ขxค4
27 : ค,ค5………….ค3=ง
28 : ร,xค3…………ม,ง5
29 : ร,ข3…………..ม,คจ7
30 : ร,กข1…………ข,ช7
31 : ม,ค4………….ค,ฉ7
32 : ม,ง6……..……ร,คง8
33 : ค,ง2…….…….ร,ง7
34 : ร,ข7……..……ร,ชง8
35 : ร,xง7….….…..ร,xง7
36 : ร,ข8…………..ร,ก7
37 : ม,ข7…….…....ม,ช6
38 : ค,จ3……...…..ม,ค3+
39 : ข,ง3…………..ม,ง5
40 : ค,ข6…….…….ร,xข7
41 : ร,xข7….……...ม,xญ4
42 : ชxญ4…………ช3=ง
43 : ร,ง7………..….ง,xญ4
44 : ข,จ2…………..ง,ช3
45 : ข,ฉ3….…..…...ญ4
46 : ค,ค5……….…ข,ฉ8
47 : ร,ก7………….ค,ช6
48 : ร,xก6…………ข,ฉ7
49 : ค,ค6………….ม,ข4
50 : ร,ข6…………..ม,ค2
51 : ค,ง7………..…ม,จ1+
52 : ข,จ2…..………ม,ช2
53 : ค,xจ6+………..ข,ช7
54 : ร,ข7+……..…..ข,ญ6
55 : ค,ง5………..…ง,xฉ4
56 : ค,ฉ2…………..ง,ช3
57 : ค,ฉ3…………..ญ3=ง
58 : ค,xช2………….ง,xช2
59 : จ6=ง….……..…ฉ4

……………..หมากขาวชนะ…………..

บันทึกเกมต่อจากนี้ไม่สมบูรณ์ แต่หมากดำแพ้ในบั้นปลาย

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 25/04/2007, 20:56:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

ขอบคุณมากๆครับ ท่านม้าเฉียว ผู้ใจดีสุดยอดรักหมากรุก
อย่างสุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แล้วนำเกมมาลงอีก นะครับท่าน

ผมอยากได้เกม เก่าๆ ที่ ท่านหนูทอง เล่น กับ ท่านบุญสืบ ก่อนที่ท่านหนูทอง จะเสียชีวิต
ถ้าท่านม้าเฉียว หรือ ท่านใด มีบันทึกเกม ดังกล่าวช่วยนำมาลง ด้วยนะครับ หรือ ถ้ามีข้อมูล กรุณา
ติดต่อที่
elchinofasto@hotmail.com

โดย : ติดอ่าง Member   [ 26/04/2007, 18:13:49 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved