[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ไม่มีการบันทึกการเล่นหลังจากค้าง

รายละเอียด

ทำไมเวลาเล่นครอสเวิทแล้วมันค้างแล้วสำคัญเวลาเล่นเสร็จก็ไม่บวกคะแนนหรือลบคะแนนในเกมส์ๆนั้นแล้วก็ไม่มี
บันทึกการเล่นทั้งที่เล่นกันแทบเป็นแทบตาย ช่วยตอบปัญหานี้หน่อย(เพราะมันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้ว)

โดย : fake_u Member - [ 10/03/2007, 23:38:03 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved