[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Decoy of king to a mating net

รายละเอียด

Decoy of king to a mating net คือการลวง King ไปสู่จุดที่จะทำให้เกิดการรุกจน

โดย : AAA Member [ 19/01/2007, 09:45:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ข้อ 206 Black to move
1. ดูว่า King คู่ต่อสู้ มีตาที่จะเดินได้อีกกี่ตา จะเห็นว่า ไม่มีตาเดินแล้ว
2. ดูว่าเรามีหมากตัวไหนที่จะไปรุกได้ไหม ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้า King ยังอยู่ที่ตำแหน่งนี้
เราจะไม่มีหมากตัวไหนไปรุกได้
3. หาทางที่จะล่อ King ไปตำแหน่งที่เราจะรุกได้ (Decoy of king to a mating net) จะเห็นได้ว่า ถ้า King
มาอยู่ที่ตำแหน่ง h1 เราจะสามารถเอา Queen รุกจนได้ที่ตำแหน่ง f1
4. ดูว่ามีหมากตัวไหนที่จะบังคับให้ King ไปที่ตำแหน่งที่ h1 ได้จะเห็นได้ว่า ถ้าเอา Rook รุก King ที่
h1 Kingจะถูกบังคับให้กิน Rook และถูกล่อไปที่ตำแหน่ง h1 ในที่สุด

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 09:56:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ข้อ 207 White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:01:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ข้อ 210 Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:03:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ข้อ 212 Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:05:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ข้อ 214 White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:08:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ข้อ 216 White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:11:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ข้อ 218 Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:13:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ข้อ 220 White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 10:15:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 9เยี่ยมมาก น้องบบับวม

โดย : ไร้น้ำตา Member   [ 22/01/2007, 11:15:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

212
1. ... Qh5 ดำขู่เมทที่ h2
2. Rb1

น่าจะเเป็น
1.....Rh1+
2. Kxh1 Qh5+
0-1
1.....Rh1+
2. Bxh1 Qh5
รอรุกที่ h2 ถ้าขยับเรือหนี จะจน ที่ ควีนกินเบี้ย f2

โดย : เซียนกระบี Member   [ 23/01/2007, 02:04:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ขอขอบคุณที่ช่วยแก้ไข
212.ก้อว่าต้องเอาเรือรุกถึงเข้าคอนเซ็ป แต่หาตาจนไม่เจอ ขอแก้ไขครับ
1... Rh1+ 2. Bxh1 Qh5 3. Qb5+ Ke7 4. Bxd8+ Kf8 5. Be7+ Kf7
6. Kg2 Qh2+ 7. Kf3 Qh3 8. e4 Ne3 9. Ke2 Qxf1+ 10. Kf3 Qd1#

โดย : บัมบวม Member   [ 23/01/2007, 17:49:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

3. Ke7 Bxd8+ ขาวเดินได้แต่ Kf8 เท่านั้น เดินตาอื่นขาวจะรอดคอนเซ็บเดิมหาทางเอาควีนรุกแล้วไป g7
พอดำเดิน Kf8 ขาวเดิน Kg7!
เดินไงหว่า Kg2 เป่า

จู post ผิดเป่าอ่ะ
มันเมทแล้วด้วย
3. Ke7 Bxd8+ ขาวเดินได้แต่ Kf8 ถ้า Be4+ ดำไม่กิน
โดยจะเดินไป Kf7 ขาวหมดตารุก จะเล่นแต้ม Q+ แล้วไป Qg2 ไม่ได้แล้ว

โดย : ไร้น้ำตา Member   [ 24/01/2007, 03:30:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

พี่ไร้ Kf7 Qb7+ได้นะพี่เพราะม้ามันโดนชอปขาวกินไปแล้วอ่ะ
ส่วนของบับบวมลองตั้งกระดานดูหลังดำเดินQh3 ให้เดิน e4 มันไม่เมทในหนึ่งหรือสองตานา

โดย : จูกัดซ่า Member   [ 24/01/2007, 13:28:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

สุดท้ายแล้วอันนี้เหนื่อย
1... Rh1+
2. Bxh1 Qh5
3. Qb5+ Ke7
4. Bxd8+ Kf8 ขาวเดินได้สองวิธีคือ 5.Kg2 และ 5.Be7+ ซึ่งจะจนเหมือนกัน

วิธีที่1
5. Kg2 Qh2+
6. Kf3 Qh3
7. e4 Ne3! ดำเดินตานี้ ขาวไม่สามารถกินม้าดำได้ เพราะจะถูกรุกจนด้วยควีนที่ f1 เช่น (8. fxe3 Qxf1#)
และดำยังขู่เช็กเมทด้วยควีนที่ g4 อีกด้วย
8. Be7+ ยืดอายุให้ขาวเท่านั้น
8...Kf7
9. Qxf5+ ตานี้ก้อยืดอายุให้ขาวเช่นกัน (9. Qe8+ Kxe8 10. Ke2 Qxf1+ 11. Kf3 (11. Kd2 Qd1#) 11...
Qd1#)
9... exf5
10. Ke2 Qxf1+
11. Kf3 Qd1#

วิธีที่2 หลักการเดียวกันกับวิธีที่1

5.Be7+ Kf7
6. Kg2 Qh2+
7. Kf3 Qh3
8. e4 Ne3
9. Qxf5+ (9. Qe8+ Kxe8 10. Ke2 Qxf1+ 11. Kf3 (11. Kd2 Qd1#) 11... Qd1#)
9... exf5
10. Ke2 Qxf1+
11. Kf3 (11. Kd2 Qd1#)
11... Qd1#

โดย : บัมบวม Member   [ 24/01/2007, 18:20:29 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved