[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Distraction of the pieces defending....#4

รายละเอียด

Distraction of the pieces defending the most important squares คือ
ดึงหมากของคู่ต่อสู้ให้หลุดจากการป้องกันตาที่สำคัญ มีโจกย์ ทั้งหมด 47 ข้อ
ให้ทำและช่วยกันอธิบายขั้นตอนในการคิด

โดย : AAA Member [ 15/01/2007, 10:11:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 1จากรูป
1. ดูว่า King คู่ต่อสู้ มีตาที่จะเดินได้อีกกี่ตา จะเห็นว่า ไม่มีตาเดินแล้ว
2. ดูว่าเรามีหมากตัวไหนที่จะไปรุกได้ไหม จะเห็นได้ว่า ถ้าเราเอา Knight ไปที่ตา f7 ได้จะ checkmate
แต่มี Rook ป้องกันอยู่
3. หาทางที่จะดึง Rook ออกจากการป้องกันตาที่ f7(Distraction of the pieces defending the most
important squares)
4. ดูว่ามีหมากตัวไหนที่จะบังคับให้ Rook ออกจากการป้องกันตา f7 ได้ จะเห็นได้ว่า ถ้าเอา Queen รุก Rook
จะต้องกิน Queen และออกจากการป้องกันตาที่ f7

1...Qg8+ 2.Rxg8 Nf7#

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 11:09:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 2Black to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 11:12:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

1.Qf8+ Rxf8 2.Bg7#
1...Na3+ 2.Nxa3 Ke2 0-1 (d-pawn promoted with check)
1...Nd4 0-1 (queen or mate)

โดย : Castellan Member   [ 15/01/2007, 11:46:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 4Black to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 11:53:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 5White to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 11:56:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 6Black to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 11:57:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

1.Qf8+ Rxf8 2.Bg7#
1...Na3+ 2.Nxa3 Ke2 0-1 (d-pawn promoted with check)
1...Nd4 0-1 (queen or mate)
1...Rxd4 ม้าฟรี
1...Qe3+ 0-1
1.Rb6 1-0
1.Qxh5+ Rxh5 2.Bf7#
1.Rxf5 1-0 คล้ายกับเมื่อกี๊
1...Qxa2+ 2.Bxa2 Nf7# smothered mate เหมือนตัวอย่าง

โดย : Castellan Member   [ 15/01/2007, 12:10:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 8Black to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 12:44:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 9White to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 12:47:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 10White to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 13:00:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 11White to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 13:19:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 12White to move

โดย : AAA Member   [ 15/01/2007, 13:22:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 13Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:14:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 14Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:16:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 15White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:17:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 16Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:22:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 17Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:24:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 18White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:26:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 19Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:27:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 20Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:29:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 21Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:30:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 22White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:32:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 23White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:35:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 24White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:47:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 25White to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:48:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 26Black to move

โดย : AAA Member   [ 19/01/2007, 07:50:29 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved