[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Distraction of the pieces defending other pieces


รายละเอียดWhite to move

โดย : AAA Member [ 04/01/2007, 15:19:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 1White to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:21:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 2Black to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:23:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 3White to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:25:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 4Black to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:27:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 5White to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:29:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 6White to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:31:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 7Black to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:32:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 8White to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:34:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 9Black to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:35:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 10White to move

โดย : AAA Member   [ 04/01/2007, 15:37:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ความคิดเห็นที่ : 5
1.Rgf3 Rxf3 (2...Ra1 3.Rxf6 Qxf6 4.Bf8 )2.Rxf3


ความคิดเห็นที่ : 6
1.... Rxe4 2. Nf6+ Kh8 (3.Rxe4 Rxd1+ 4.Re1 =+)3.Nxe4 Bxd4+ 4.cxd4 Rxd1

ความคิดเห็นที่ : 7
1.... f4

ความคิดเห็นที่ : 8
1.... e5

ความคิดเห็นที่ : 9
1.Re8+ Kg7 (Rxe8 2.Qxc4) 2.Qxc4 Rxc4 3.Rxa8

ความคิดเห็นที่ : 10
1.Qe7+ Qxe7 2.Bxd5 Qe6 3.Rxe6

ความคิดเห็นที่ : 11
1.Qg7 Bxg7 (2.Qxb6 Qxe5 win rook)2.Bxc7 win rook

ความคิดเห็นที่ : 12
1.Rxc3 Qxc3 2.Qxe4 Kd2 3.Qxf4+ win rook

ความคิดเห็นที่ : 13
1.Nxd4 Rxe4 ( ... Qxd4 2.Qxg5 =+) 2.dxe4 Bc4+ 3.Kh8 Nf7+ 4. Qxf7 Nxf7 5.Nf3+ความคิดเห็นที่ : 14
1.Nxd5 Rxc5 (... Bxd5 2.Qxc8+) 2.Nxe7 + Kf7 3.Rxd6

ความคิดเห็นที่ : 15
1.Nf6 + Kh8 (...Qxf6 Qxc7 ) 2.Ne8 +=


ความคิดเห็นที่ : 16
1.Bh6 Bxh6 2.Qxe5 Ke7 (Kd7 3.g5 += ) 3.Qd6+ +=

ความคิดเห็นที่ : 17
1 - -"
ความคิดเห็นที่ : 18
1 Rxd5 - -"

ความคิดเห็นที่ : 19
1.Qxd5 Qxd5 2.Rf8+ Kb7 (Ka8 3.Be6+ Rb7 4.Bxd5+ Rxd5 5.Rxb8+ Kxb8 6.cxd5 +=)3.Bc8+ Kc6 4.cxd5+
Rxd5 5.Rxh8 win bishop
2.Qxd5 Rgxd5 2.Rxg8+ (same position)
3.Qxd5 Rbxd5 2.Rb2+ Rb5 (... Kb8 3.Bc6# )3.Rxb5+ Rxb5 4.Rxg8+
ทั้งหมดนี้ ถ้าผิดช่วยแก้ไข ให้ด้วยครับ

โดย : ไร้น้ำตา Member   [ 11/01/2007, 20:05:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

ขออนุญาตแก้ตาเดินของพี่ไร้ ในความเห็นที่13 หน่อยครับ พี่เขาเฉลยถูกแล้วแต่เขียนตาเดินผิด
1...Nxd4
2.Rxe4 dxe4
3.Bc4+ Kh8
4.Nf7+ Qxf7
5.Bxf7 Nf3+

โดย : ไหมเก้าฟ้า Member   [ 16/01/2007, 14:57:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

เพิ่มเติมความเห็นที่18
1.Rxd5 Qxd5
2.Be4 Qd7
3.Be3 Rac8
4.Bd5+ Qxd5
5.Qxh7+ Kf8
6.Qxh8+ Kf7
7.Qh7+ Kf8
8.Bg5 Qxf3
9.Qh8+ Kf7
10.Rh7+ Ke6
11.Re7+ Kd5
12.Qxe5++

โดย : น้ำตาทุย Member   [ 06/03/2007, 22:52:24 ]

  ถังขยะพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved