[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เก็บตก มิ้ตติ้ง ThaiBG.com ครั้งที่ 1


รายละเอียด

เก็บตก มิ้ตติ้ง ThaiBG.com ครั้งที่ 1

ก็ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการมิ้ตติ้งครั้งแรกของชาวหมากกระดานออนไลน์
( กระทู้มิ้ตติ้ง http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=18642
กระทู้รูปในงาน http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=18752 )

คำถามและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ
1. ห้องหมากรุกไทยออนไลน์ น่าจะขยายให้เข้าได้มากกว่า 50 คน เพราะมีปัญหาเข้าไปดูห้อง 21xx ไม่ค่อยได้
ช่วงหัวค่ำมักจะเต็มตลอด

= หากเปิดให้มากกว่า 50 ผู้เล่น ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับแบนวิธ
ที่จะมีผลต่อเนื่องกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วย ซึ่งก็อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์รวนได้อย่างง่ายดาย

2. การกำหนดเวลาของโชกิและหมากล้อม (เสนอโดยคุณซึซึอิ) อยากให้เป็นเวลาแบบแข่งขันจริง คือเวลารวม 30
นาที หลังจากนั้นจะเป็นเพิ่มครั้งละ 30 วินาที

= เว็บมาสเตอร์ รับทราบและจะดำเนินการให้ครับ

3. คนมันแรงส์ (กระทู้ที่ 18572 http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=18572) คือใคร ?

= กระทู้ทั้งหมดมี 5 ตอน นำเสนอไปแล้ว 3 ตอน อีกสองตอนคิดอยู่ว่าจะนำลงหรือไม่
แต่ผลสรุป คือไม่อยากให้คิดในแง่ว่าเป็นการกระทำผิดที่ต้องลงโทษ แต่เป็นเพียงความผิดพลาดทางอารมณ์
ซึ่งก็อาจเป็นกันได้ทุกคน เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันเห็นใจกัน การไม่หลอกลวงและไม่เอาเปรียบกันอีก
ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พอใจกันแล้ว การเปิดเผยชื่อออกไปรังแต่จะสร้างความเกลียดชัง
และให้เกิดความอับอายแก่เจ้าตัว ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ใดเลย
กรณีนี้ทางเว็บกลับมองเห็นว่าเราก็จะได้ประโยชน์หลายๆ อย่าง
โดยการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานความรู้สึกที่เป็นญาติเป็นมิตรต่อกัน

4. จะเริ่มเก็บเงินค่าสมาชิกเมื่อใด รูปแบบใด และอัตราเท่าใด?

= ยังไม่มีนโยบายเก็บค่าสมาชิกโดยตรง (อาจเป็นรูปแบบอื่น) ส่วนวิธีการสมัครสมาชิกต่อไป คงอิงกับอีเมล์

5. ห้องพิเศษ เป็นอย่างไร และจะเริ่มเมื่อใด?

= เป็นห้องเฉพาะกลุ่มสมาชิก โดยมีผู้จัดการห้องที่จะเป็นผู้กำหนดชื่อห้อง
และจำกัดว่าจะให้ชื่อใดบ้างเข้าได้ในห้องดังกล่าว (มากที่สุด 50 ชื่อ)
ซึ่งผู้จัดการห้องจะต้องมีข้อมูลที่สำคัญของสมาชิกทุกคน
กล่าวคือจะเป็นห้องที่ทุกคนมีตัวตนซึ่งจะเป็นการลดทอนปัญหาต่าง ๆ ให้น้อยลง และสร้างความรู้สึกที่ดี ๆ
ต่อกันได้มากขึ้น โดยจะเริ่มต้นเดือนมกราคมปีหน้า ขณะนี้มีจองแล้ว 2 ห้อง คือในหมากรุกจีน
และหมากรุกไทย
สำหรับท่านที่สนใจเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับทางเว็บ ค่าใช้จ่ายต่อห้อง คือ 2,000 บาท / ต่อปี
(ห้องพิเศษนี้อาจมีการอัพเกรดเป็นห้องสอน หรือมีเว็บบอร์ดเฉพาะกลุ่มต่อไป)

6. การมิ้ตติ้งครั้งต่อไป ควรแยกประเภทและมีการจัดแข่งด้วย

= น่าสนใจและรับไว้พิจารณาครับ

โดย : ไทยบีจี Member - เบอร์ติดต่อ : 08-1347-1262 [ 19/12/2006, 18:56:22 ]

  ถังเคมีพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved