[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


crossword ครับ ศัพท์ที่ hook แล้ว hook อีก


รายละเอียด

ใครมีคำศัพท์ที่ hook ได้เรื่อย ๆ มาแนะนำกันนะครับ เช่น
si - sin - sing - singe - singer - singers
ba - bal - bals - balsa - balsam - balsams

โดย : totoku46 Member [ 07/12/2006, 14:26:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

jin-jinn-djinn-djinni

โดย : เด็กห_งส์2 Member   [ 07/12/2006, 16:56:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

Wow!

โดย : mabooshee Member   [ 07/12/2006, 23:10:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

AT-ATE-LATE-ELATE-RELATE-PRELATE-PRELATES

โดย : BingoStorm Member   [ 09/12/2006, 01:38:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

สุดยอดด ครับ เซลด้า

โดย : BingoStorm Member   [ 11/12/2006, 07:30:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เซลด้า แยกพวกนี้ให้หน่อยคะ ว่ามาจากคำว่าอะไรบ้าง CLASSISTS, GLASSIEST, RELAPSERS, SCRAPINGS,
SHEATHERS, UPRAISERS

โดย : tmomojung Member   [ 15/12/2006, 12:36:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

คำนึงมัน hook ได้หลายแบบนะครับ

ถึงจะอ่านยากหน่อย แต่ต้องอ่านนาคราบคุณ tmomojung ทำมาให้แล้ว

((((S((H(E(AT)))H))E)R)S)
((((S(H((E(AT))H)))E)R)S)
(((C(((((LA)S)S)I)S))M)S)
(((C(((((LA)S)S)I)S))T)S)
(((C((((L(AS))S)I)S))M)S)
(((C((((L(AS))S)I)S))T)S)
(((C(((L((AS)S))I)S))M)S)
(((C(((L((AS)S))I)S))T)S)
(((G(((((LA)S)S)I)E))S)T)
(((G((((L(AS))S)I)E))S)T)
(((G(((L((AS)S))I)E))S)T)
(((R(E((((LA)P)S)E)))R)S)
(((U(P(((R(AI))S)E)))R)S)
(((U(P((R((AI)S))E)))R)S)
(((U(P((R(A(IS)))E)))R)S)
((G((((((LA)S)S)I)E)S))T)
((G(((((L(AS))S)I)E)S))T)
((G((((L((AS)S))I)E)S))T)
((S(C(R(A(((PI)N)G)))))S)
((S(C(R(A((P(IN))G)))))S)
((U((P(((R(AI))S)E))R))S)
((U((P((R((AI)S))E))R))S)
((U((P((R(A(IS)))E))R))S)
((U(P((((R(AI))S)E)R)))S)
((U(P(((R((AI)S))E)R)))S)
((U(P(((R(A(IS)))E)R)))S)
(U(((P(((R(AI))S)E))R)S))
(U(((P((R((AI)S))E))R)S))
(U(((P((R(A(IS)))E))R)S))
(U((P((((R(AI))S)E)R))S))
(U((P(((R((AI)S))E)R))S))
(U((P(((R(A(IS)))E)R))S))
(U(P(((((R(AI))S)E)R)S)))
(U(P((((R((AI)S))E)R)S)))
(U(P((((R(A(IS)))E)R)S)))

โดย : เซลด้า Member   [ 15/12/2006, 19:32:12 ]

  แพลเลทพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved