[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


มีขวดมาขาย


รายละเอียด

พิมพ์บันทึก เอเชื่ยน ครั้งที่ 14 สำหรับพกพา ในรูปแบบ Word

http://www.uploadtoday.com/savefile.php?6e16386cf27c86809b6700502f38ebdc

โดย : มีขวดมาขาย Member [ 03/12/2006, 00:23:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

做自己的貴人

Men's Team Round 1


China vs Chinese Taipei [5:1]
Wu Kui Lin (TW)
Chen FuJie (CN)
Lv Qin (CN)
Liu Tung Ming (TW)
Lin Shih Wei (TW)
Xu Yin chuan (CN)

Vietnam vs Singapore [5:1]
Wu Zong Han (SG)
Nguyen Vu Quan (VN)
Nguyen Thanh Bao (VN)
Lew York Hin (SG)
Anthony Kng (SG)
Nguyen Hoang Lam (VN)

East Malaysia vs Japan [5:1]
J. Umezawa (JP)
Tan Wei Tat (EMY)
Chieng Kuok Wu (EMY)
K. Shoshi (JP)
A. Tanaka (JP)
Chen Ling Wei (EMY)

China Macau vs Philippines [4:2]
Chong Heung Ming (PH))
Chan Chio Weng (MO)
Lei Kam Fun (MO)
Cai Hong Da (PH)
Lam Yee Ping (PH)
Leung Sio Man (MO)

China Hong Kong vs Australia [5:1]
Tran Huu Ngang (AU)
Chan Chun Kit (HK)
Leung Tat Man (HK)
Anthony Yu (AU)
Hung Tu To (AU)
Yung Tat Keung (HK)

Brunei vs Thailand [0:6]
K. Charoen (TH)
Lo Vui Hung (BN)
Kah Siong Cheng (BN)
C. Limkuang (TH)
J. Vithaya (TH)
Lim Chin Ping (BN)

Malaysia vs Indonesia [6:0]
D J Hanoro (ID)
Low Boon Ngee (MY)
Lim Kok Yam (MY)
Henry Tan (ID)
E. Suwandy (ID)
Gan Chern Chih (MY)

Untitled Document
Men's Team Round 2


China Macau vs Chinaกก[0:6]
Chen FuJie (CN)
Lei Kam Fun (MO)
Chan Chio Weng
Li HongJia (CN)
Xu YinChuan (CN)
Leung Sio Man (MO)

Chinese HongKong vs Vietnam [4:2]
Trenh A Sang (VN)
Chan Chun Kit (HK)
Leung Tat Man (HK)
Nguyen Thanh Bao (VN)
Nguyen Vu Kuan (VN)
Chiu Yu Kuen (HK)

Thailand vs East Malaysia [2:4]
Tan Wei Tat (EMY)(JP)
C. Limkuang (TH)
J. Vithaya (TH)
Chieng Kuok Wu (EMY)
Chen Ling Wei (EMY)
K. Charoen (TH

Chinese Taipei vs Malaysia [3:3]
Koay Hean Hong (MY)
Liu Tung Ming (TW)
Chiang Chung Hao (TW)
Gan Chern Chih (MY)
Low Boon Ngee (MY)
Lin Shih Wei (TW)

Philippines vs Brunei กก[6:0]
Lim Chin Ping (BN)
Cai Hong Da (PH)
Chong Heung Ming (PH)
Kah Siong Cheng (BN)
Lo Vui Hung (BN)
Lam Yee Ping (PH)

Singapore vs Australia [6:0]
Hung Tu To (AU)
Kng Ter Yong (SG)
Wu Zong Han (SG)
Tran Huu Ngang (AU)
Zhang Gao Yang (AU)
Lai Han Soon (SG)

Japan vs Indonesiaกก[2:4]
Henry Tan (ID)
A. Tanaka (JP)
J. Umezawa (JP)
D J Hanoro (ID)
E. Suwandy (ID)
K. Shoshi (JP)

Untitled Document
Men's Team Round 3


China vs China HongKong [3:3]
Yung Tat Keung (HK)
Chen FuJie (CN)
Li HongJia (CN)
Chan Chun Kit (HK)
Chiu Yu Kuen (HK)
Xu YinChuan (CN)

East Malaysia vs Malaysia [4:2]
Koay Hean Hong (MY)
Tan Wei Tat (EMY)
Chieng Kuok Wu (EMY)
Gan Chern Chih (MY)
Lim Kok Yam (MY)
Chen Ling Wei (EMY)

Vietnam vs Philippinesกก[2:4]
Lam Yee Ping (PH)
Nguyen Hoang Lam (VN)
Nguyen Vu Quan (VN)
Chong Heung Ming (PH)
Cai Hong Da (PH)
Nguyen Thanh Bao (VN)

Thailand vs China Macauกก[1:5]
Lei Kam Fun (MO)
J. Vithaya (TH)
C. Limkuang (TH))
Leung Sio Man (MO)
Chan Chio Weng (MO)
P. Pairoj (TH)

Indonesia vs Singapore [2:4]
Lai Han Soon (SG)
D. J. Hanoro (ID)
Henry Tan (ID)
Kng Ter Yong (SG)
Wu Zong Han (SG)
E. Suwandy (ID)

Brunei vs China Taipei [0:6]
Lin Shih Wei (TW)
Kah Siong Cheng (BN)
Lim Chin Ping (BN)
Chiang Chung Hao (TW)
Liu Tung Ming (TW)
Lo Vui Hung (BN)

Australi vs Japan [4:2]
J. Umezawa (JP)
Zhang Gao Yang (AU)
Anthony Yu (AU)
K. Shoshi (JP)
A. Tanaka (JP)
Tran Huu Ngang (AU)

Untitled Document
Men's Team Round 4


China vs East Malaysia [6:0]
Tan Wei Tat (EMY)
Xu YinChuan (CN)
Chen FuJie (CN)
Chieng Kuok Wu (EMY)
Chen Ling Wei (EMY)
Li HongJia (CN)

Philippines vs Chinese HongKong [2:4]
Yung Tat Keung (HK)
Chong Heung Ming (PH)
Lam Yee Ping (PH)
Chan Chun Kit (HK)
Leung Tat Man (HK)
Cai Hong Da (PH)

Singapore vs China Macauกก[4:2]
Lei Kam Fun (MO)
Lai Han Soon (SG)
Kng Ter Yong (SG)
Leung Sio Man (MO)
Chan Chio Weng (MO)
Wu Zong Han (SG)

Malaysia vs Vietnamกก[2:4]
Trenh A Sang (VN)
Low Boon Ngee (MY)
Lim Kok Yam (MY)
Nguyen Hoang Lam (VN)
Nguyen Vu Quan (VN)
Koay Hean Hong (MY)

Chinese Taipei vs Australia [6:0]
Anthony Yu (AU)
Lin Shih Wei (TW)
Liu Tung Ming (TW)
Tran Huu Ngang (AU)
Zhang Gao Yang (AU)
Chiang Chung Hao (TW)

Indonesia vs Thailand [3:3]
C. Limkuang (TH)
D. J. Hanoro (ID)
Henry Tan (ID)
K. Charoen (TH)
J. Vithaya (TH)
E. Suwandy (ID)

Japan vs Brunei [2:4]
Lo Vui Hung (BN)
J. Umezawa (JP)
A. Tanaka (JP)
Kah Siong Cheng (BN)
Lim Chin Ping (BN)
K. Shoshi (JP)

โดย : มีขวดมาขาย Member   [ 03/12/2006, 00:27:07 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบโปร่ง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved