[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เรียนรู้จาก เกม "โกะ"

รายละเอียด

เรียนรู้จาก เกม "โกะ"

นโยบาย และ กลยุทธ์
นโยบาย แตกต่างจาก กลยุทธ์ คือ นโยบายไม่มีเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพียงแนะแนว หรือ กฎที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อให้มีทิศทางในทางเดียวกัน ส่วนกลยุทธ์ เป็นการกระทำที่มีเป้าหมาย..

ตัวอย่างเช่น : ร้านค้าปลีกที่มีสาขามากมาย มีนโยบายขายสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น
(ไม่มีเป้าหมายที่เจาะจงลงไป) แต่เมื่อสาขา เห็นว่า คู้แข่ง มีการนำเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขาย
และขายได้จำนวนมาก ดังนั้น สาขาจึงวางเป้าหมายว่าจะต้องขายได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยสร้าง กลยุทธ์
เพื่อจะขายแข่ง.. เป็นต้น แต่ถ้าสาขานั้นๆกำนหดการขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเป็นกลยุทธ์
เพื่อจะทำให้ยอดขายได้เป็นจำนวนมาก จะเห็นว่ากลุยุทธ์ที่ใช้ไม่สอดคล้องกับ นโยบายที่วาง ดังนั้น
จึงไม่สมควรที่จะใช้กลยุทธ์ดีงกล่าว...

---------------------------------------------------------------------------
ยิ่งจับ ยิ่งหนึไกล
การเป็นผู้หนี ย่อมมีหนทางเดียวคือหนี.. แต่คนที่ไล้จับก็ต้องหาหนทางมากมายในการดัก ในการล้อม
เพื่อจับให้ได้ ตัวอย่างเช่น นักโทษที่แหกคุก จะมีเพียงทางเลือกเพื่อหนี แต่คนที่จะตามจับกลับมานั้น
กลับต้องมาล้อมจับทุกทิศทุกทาง ต้องใช้ทรัพยากรที่มากกว่า เป็นต้น ในเชิงธุรกิจ
การที่เราพยายามทำลายคู่ต่อสู้ ทำให้ต้องทุ่มเงินทุ่มแรง เพื่อไปทำลายเขา แทนที่จะเองเงิน
เอาทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาพัฒนาระบบงานของตน สินค้าของตน.. ดังนั้นจคงมีหลักง่ายๆของ
โกะอีกข้อหนึ่งคือ "ใครคึดเอาชนะจะแพ้" เพราะตัวเองกลับเปราะบางลง...
ซึ่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อีกข้อที่ได้จากโกะ คือ "การทำธุรกิจ
ต้องหนีคู่แข่งให้ไกล และ เร็ว" ไม่ใช่ทำลายคู่แข่ง....


---------------------------------------------------------------------------
ชนะสนามรบ แต่แพ้สงคราม
ในสงคราม หรือในธุรกิจก็ตาม จะมีการรบ หรือ การทำธุรกิจ แบ่งออกเป็นจุดย่อยๆ มากมาย เช่น สงคราม 9
ทัพของไทย เป็นต้น ซึ่งแม่ทัพทั้ง 9 ของพม่าไม่ได้เก่งกาจเท่ากันทุกคน และ เรา
ก็ไม่สามารถหาแม่ทัพของไทยที่เก่งกาจเท่ากันทุกคนได้ จึงต้อง แบ่งทรัพยากรที่มีจำกัด รวมทั้ง จำนวนคน
ที่มีอยู่จำกัด ลงไปช่วย หรือ ไปอุดจุดที่สำคัญ และ เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องแลกกับ
การแพ้ในบางสนามรบ เพื่อให้สงครามชนะทั้งหมด ตัวอย่างการวางแผนการรบของสงคราม 9 ทัพ ขอให้มองว่า เบอร์ 1
ตคือเก่งสุด และ เบอร์ 9 เป็นแม่ทัพที่อ่อนที่สุด และ สมมุติว่าแต่ละเบอร์ของไทยและพม่า
มีความสามารถเท่ากันครับ..

อ่านเพิ่มเติมที่
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=wbj&group=4&date=14-01-2005&blog=2

โดย : เห็นมา Member [ 01/12/2006, 17:58:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ยอดมาก

โดย : o_____o Member   [ 05/12/2006, 22:44:22 ]

  พวงหรีด
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved