[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ลิงค์เทคนคิการเล่นหมากรุกไทยทำไมใช้ไม่ได้

รายละเอียด

จะลองเข้าไปอ่านเนื้อหาดูแต่ก็ลิงค์ไม่ไป มีอันเดียวที่ใช้ได้คือ
กติกาการแข่งขันส่วนการเดินหมากกับกลต่างๆใช้ไม่ได้

โดย : โหน่งงง Member - [ 27/10/2006, 08:41:05 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved