[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ชวนปวดหัว ...

รายละเอียด

ไปเจอคำถาม มา ใครรุ้ช่วยตอบหน่อย

เงินหายไปไหนสิบสตางค์

นายพานิช และ น.ส.บัญชี ต่างก็เป็นพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดแห่งหนึ่ง เขาและเธอต่างก็ขายมะม่วงด้วยกัน
นายพานิช ขายมะม่วง 3 ผล ราคา 5 สตางค์ วันหนึ่งเขาขาย 60 ผล ได้เงิน 1 บาท น.ส.บัญชี ขายมะม่วง 2 ผล
ราคา 5 สตางค์ วันหนึ่งเขาขาย 60 ผล ได้เงิน 1.50 บาทเพื่อเป็นการเห็นอกเห็นใจกัน นายพานิช
จึงเอ่ยปากชวน น.ส.บัญชีมาร่วมค้าขายกัน โดยขายมะม่วงไปคราวละ 5 ผล ราคา 10 สตางค์
(เพราะว่าราคาของพานิช 3 ผล 5 สตางค์ ของบัญชี 2 ผล 5 สตางค์ เอามาร่วมกัน 5 ผล ราคา 10 สตางค์)
วันหนึ่ง ๆ จะขายไป 120 ผล ปรากฏว่าเงินที่ขายได้เท่ากับ 2.40 บาท
สุดท้ายนี้ใคร่ไหว้วานท่านผู้อ่านช่วยพ่อแม่ค้าทั้งสองด้วยว่า เงิน 10 สตางค์ หายไปไหน

คำถามของ คุณพิเชษฐ วิชัยดิษฐิ
จากเวป สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

โดย : �ตัวจิง Member [ 17/10/2006, 23:44:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ส่วนที่หายไปเนื่องจาก ราคาที่ขาย 4 ครั้งหลัง ขายต่ำกว่าราคาเดิม20 ครั้งแรก = 100 ผล เป็น
60(พ)+40(บ) ขายได้เงินรวม 2 บาท
4 คั้งที่เหลือ = 20 ผล เป็นของ บ. ขายตามราคาที่ตั้งใหม่ ได้ 40 สต.ซึ่ง ถ้าขายตามราคาเดิมเดิม บ.
จะได้เงิน 50 สต.

โดย : ฤาษีภารตะ Member   [ 18/10/2006, 09:08:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เพิ่มเติม
นายพานิชขายไป 24*3 = 72 เป็นเงิน 1.20 บาท
นส. บัญชี ขายไป 24*2 = 48 เป็นเงิน 1.20 บาท

โดย : เทวดาจร Member   [ 18/10/2006, 14:56:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

( 60 ผล ) + ( 60 ผล ) = ( 120 ผล )

( 3 ผล 5 ) + ( 2 ผล 5 ) = ( 5 ผล 10 )

25 = 24

ชอบคุณ คุณฤษีภารตะ ช่วยไข ข้อข้องใจ ผมได้

โดย : �ตัวจิง Member   [ 18/10/2006, 18:51:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ขอบคุณคุณโบ๊ต 2003 มากครับ เจอกันมาเอาคะแนนจากผมไปได้เลย

คำถาม ประโยคที่บอกว่า "วันหนึ่งเขาขาย 60 ผล ได้เงิน 1.50 บาทเพื่อเป็นการเห็นอกเห็นใจกัน
นายพานิช
จึงเอ่ยปากชวน น.ส.บัญชีมาร่วมค้าขายกัน โดยขายมะม่วงไปคราวละ 5 ผล ราคา 10 สตางค์
(เพราะว่าราคาของพานิช 3 ผล 5 สตางค์ ของบัญชี 2 ผล 5 สตางค์ เอามาร่วมกัน 5 ผล ราคา 10 สตางค์)วันหนึ่ง
ๆ จะขายไป 120 ผล "

อาจตึความได้ว่า ทุกวันก่อนหน้านี้ นายพานิชขายไป วันละ 60 ผล
น.ส.พานิช ขายไป วันละ 60 ผล
ต่อมาเขาได้มาเรียก น.ส.บัญชีเป็นหุ้นส่วน และพอได้ น.ส. บัญชีเป็นหุ้นส่วนก็ขายได้รวมกันวันละ 120 ผล
ซึ่งไม่ได้บอกว่า นายพานิชและ น.ส.บัญชียังขายได้คนละ 60 ผลเหมือนเดิม

ควรจะแก้เป็น

"เพื่อเป็นการเห็นอกเห็นใจกัน นายพานิช
จึงเอ่ยปากชวน น.ส.บัญชีมาร่วมค้าขายกัน โดยขายมะม่วงไปคราวละ 5 ผล ราคา 10 สตางค์
(เพราะว่าราคาของพานิช 3 ผล 5 สตางค์ ของบัญชี 2 ผล 5 สตางค์ เอามาร่วมกัน 5 ผล ราคา 10 สตางค์)
วันหนึ่งนายพานิชขาย 60 ผล ได้เงิน 1.50 บาท วันนั้นขายไป 120ผล"

คำถามจะชัดเจนกว่าเดิมครับ

โดย : เทวดาจร Member   [ 18/10/2006, 22:12:11 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved