[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ก้าวย่างที่ 4 ของ ThaiBG.com

รายละเอียด

นับแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2545 จนถึงกลางปี 2549 นับเป็นเวลากว่า 3 ปี รูปแบบการดำเนินงานของไทยบีจี มีลักษณะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ไม่คำนึงด้านธุรกิจ ค่าใช้จ่ายรวมถึงเวลาและความรู้ความสามารถของทีมงานที่ให้กับงานนี้ ไม่เคยนำมาคำนวนในแง่ของกำไรหรือขาดทุน แต่เป็นพอใจและสุขใจมากกว่าที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ชอบในกีฬาประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่เมื่อมองไปข้างหน้า...ประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็สรุปกันได้ว่า ยากที่จะเดินต่อไปในรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนให้มีรายได้เข้ามาทั้งเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ

แนวทางการดำเนินการต่างๆ ถูกนำมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ การเก็บค่าบริการจากผู้เล่นในระบบสมาชิกที่มีผู้เสนอมากที่สุด ถูกตัดทิ้งไป แม้จะมีความเป็นไปได้ แต่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของทีมงานและแนวคิดที่ต้องการให้เป็นบริการฟรีเพื่อคนไทย ตราบใดที่ยังขาดความพร้อมและไม่มั่นใจว่าจะให้บริการแก่สมาชิกที่เสียค่าบริการดีกว่าผู้เล่นทั่วไปได้อย่างไร การเก็บค่าบริการในระบบสมาชิกจะไม่ถูกนำมาใช้

การดำเนินการในเบื้องต้น ได้ถูกกำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ การหารายได้จากโฆษณา, การทำให้เว็บไซต์อื่นมีบอร์ดเกมออนไลน์ และเพิ่มพันธมิตรธุรกิจ

1. การหารายได้จากโฆษณา
ส่วนใหญ่การหารายได้ของเว็บไซต์ จะนึกถึงการขายโฆษณาโดยการติดแบนเนอร์ แต่สำหรับไทยบีจีแล้วคิดว่าน่าจะมากกว่านั้น จากการที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาเลย งานด้านนี้จึงถูกกำหนดให้ง่ายที่สุด ชัดเจนที่สุด โดยถือว่าผู้ลงโฆษณาคือผู้สนับสนุนให้เว็บไซต์แห่งนี้ยืนอยู่และมีกำลังเดินต่อไป สิ่งที่คิดว่าจะเป็นการตอบแทน และทำให้เม็ดเงินของผู้สนับสนุนคุ้มค่าที่สุด คือการโฆษณาในไทยบีจีจะไม่เพียงเป็นการติดแบนเนอร์ให้ผู้ที่เข้ามาในเว็บฯ ได้เห็นเท่านั้น แต่จะมีลักษณะที่หลากหลายในตำแหน่งที่แตกต่างกัน อันจะทำให้อัตราการเห็นชื่อ/โลโก้สินค้าหรือบริการจะสูงถึง 100 % หรือใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ จะเป็นทั้งเพื่อสร้างการจดจำ มีลักษณะตอกย้ำ และสร้างความภักดีให้เกิดขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ ที่สามารถอัพเดทได้
2. การทำให้เว็บไซต์อื่นมีหมากกระดานออนไลน์
ตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทีมงานคาดหวังว่าจะมีเว็บไซต์หมากกระดานออนไลน์มากๆ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้สนใจและเล่นหมากกระดานมากขึ้น แต่จนถึงวันนี้ ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง การจะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการหมากกระดานออนไลน์ที่อยากให้มีมากแห่ง จึงน่าจะเริ่มต้นจากที่มีอยู่ คือไทยบีจีเอง ซึ่งจะมีหลายลักษณะ นับแต่การให้บริการสมาชิกของเว็บไซต์นั้นเข้ามาเล่นในไทยบีจีได้สะดวก ไม่ต้องมาลงทะเบียนหรือล็อคอินที่ไทยบีจี ไปจนถึงการให้มีหมากกระดานออนไลน์(เฉพาะประเภท) ในเว็บไซต์ที่กำหนดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น !!
3. พันธมิตรธุรกิจ
ไม่จำกัดรูปแบบ คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันในลักษณะ Excusive เช่น โอปะเรเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่, เอเจนซี่โฆษณา, หนังสือพิมพ์ และบริษัทผลิดหรือให้บริการเกมออนไลน์ เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaibg.com/ally.php


ในส่วนของการบริการ นอกจากเกมที่จะถูกเพิ่มเติมเข้ามา จะมีการจัดทำห้องพิเศษ โดยจะเป็นเป็นห้องที่จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม มีข้อกำหนดเบื้องต้นคือ
1. มีผู้จัดการห้อง 1 คน
2. ผู้จัดการห้องเป็นผู้กำหนดชื่อห้อง และกำหนดว่าจะให้ใครเข้าไปในห้องนั้นได้
3. แต่ละห้องจะมีสมาชิกได้ประมาณ 30 - 50 ชื่อ
4. จะมีหน้า backoffice สำหรับผู้จัดการห้อง เพื่อการดูแลและจัดการให้เกิดความสงบเรียบร้อยของห้องพิเศษ
5. จะมีหน้าเว็บบอร์ดเฉพาะของห้อง เพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ทางวิชาการ หรืออื่นๆ ที่เข้าได้เฉพาะสมาชิกของห้องนั้นๆ

ในส่วนนี้ จะได้แจ้งรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

กิจกรรมหรือบริการอื่นๆ จะมีมากขึ้น ได้แก่การจัดแข่งขัน การเปิดอบรม การจัดทำหนังสือและซีดี การจัดทำเสื้อไทยบีจี เป็นต้น ก้าวย่างต่อไปจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับทีมงาน ทั้งหมดโดยความเชื่อว่าจะทำให้หมากกระดานของไทยพัฒนาขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ได้เปิดให้บริการ แม้ต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ทางทีมงานมองว่าล้วนเป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่ให้ลงทะเบียนง่ายเกินไป เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการปั่นคะแนน การใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม และการก่อกวนในลักษณะต่างๆ ก็จะถูกปรับให้การลงทะเบียนต่อไปจะต้องมีอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง 1 อีเมล์ / 1 ชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับปรุงโดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ แจ้งให้ทราบ หรือให้คำแนะนำ ก็จะช่วยให้การทำงานง่าย ตรงเป้าหมายและเป็นไปอย่างรวดเร็ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ก้าวย่างของไทยบีจี
ปีแรก เริ่มต้นและเรียนรู้
ปีที่สอง เริ่มสร้างชุมชนแห่งมิตรภาพ
ปีที่สาม เริ่มสร้างพันธมิตร
ปีที่สี่ เริ่มสู่รูปแบบธุรกิจ

แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี

เว็บไซต์แห่งนี้จะยังคงมุ่งส่งเสริมหมากกระดานเพื่อคนไทยเป็นสำคัญ

เพราะที่นี่คือ www.ThaiBG.com ของชาวหมากกระดานทุกคน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แพ้หรือชนะ เป็นรูปธรรมที่อาจมองเห็น แต่ผันแปรได้ ไม่แน่นอน
มิตรภาพ ที่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน แม้เป็นเพียงนามธรรม
แต่จะนำมาซึ่งความสุขใจอย่างแท้จริงยั่งยืน

ขอให้ทุกท่านเล่นอย่างผ่อนคลาย และสนุกกับเกมครับ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

หมูหมู + เซลด้า

โดย : thaibg Member - [ 03/09/2006, 19:33:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ต้องอยู่กันไปอีกนาน
ในบ้านหลังนี้
เติบโตมาจนป่านนี้
ก็เพราะมีที่ให้อาศัย
ยินดีด้วยนะครับ พัฒนาขึ้นทุกปีเลย

โดย : ปูdear Member   [ 03/09/2006, 20:17:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

อ่านเพิ่มเติม บันทึกช่วงปีที่ 2 และปีที่ 3

ไทยบีจี ช่วง 2 ปีที่ผ่านไป
http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=8980

3 ปี ของไทยบีจี
http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=15461

โดย : ลอกมา Member   [ 04/09/2006, 07:37:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ขอเอาใจช่วยให้มีรายได้เข้าเวปบอร์ดเร็วๆนะครับ
เรื่องผู้จัดการห้องนี่น่าสนใจนะครับ ท้าทายความสามารถ
เชื่อว่าผจก.ห้องจะสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์ได้มากอย่างแน่นอน
แต่จะเก็บค่าบริการสำหรับผู้เช่าห้องนี้อย่างไรละครับ

โดย : กิ้ม Member   [ 04/09/2006, 10:02:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ถ้ามีแบนเนอร์ ก็ช่วยกันคลิกที่แบนเนอร์หน่อยก็แล้วกัน
คนละหนึ่งคลิกทุกครั้งที่เข้า ก็ช่วยได้เยอะแล้ว

ส่วนเรื่องห้องพิเศษ ผมสงสัยว่า จะมีทุกเกมเลยหรือเปล่า?

ถึงอย่างไร ก็ขอแสดงความยินดีที่จะได้ก้าวสู่ปีที่ 4
จะมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่? เพื่อเป็นการฉลอง

โดย : ผู้เฒ่าโจว Member   [ 04/09/2006, 21:33:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

กล่าวถึง 1 อีเมล์ 1 ชื่อ
หมายถึง ผู้สมัครใหม่ใช่ไหม
หรือ รวมไปถึง พวกคนเก่า ๆ

โดย : อาแพ้ Member   [ 05/09/2006, 09:50:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเซลด้า และ คุณหมูหมูค่ะ
เพราะอ้อมกอดซีนก้อเล่นบีจีมาตั้งแต่ปลายปี 47 แล้ว
ช่วงนี้อาจจะเข้าไม่บ่อยแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสก้อต้องคลิกมาไทยบีจีทุกทีเลย ( * _ *)

โดย : อ้อมกอดซีน Member   [ 05/09/2006, 19:11:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

สนับสนุนให้จำกัดการลงทะเบียนเข้าเล่นสำหรับชื่อใหม่ค่ะ
เพื่อป้องกันพวกไม่ตั้งใจเข้ามาเล่นจริงจัง เพียงตั้งใจเข้ามาก่อกวนให้ออกไปจากระบบ
วิธีจำกัดชื่อลงทะเบียนมีหลายวิธีค่ะ เช่น
1. ให้ 1 ชื่อต่อ 1 อีเมล ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
2. ให้ 1 ชื่อต่อ 1 เลขประจำตัวประชาชน วิธีนี้สะดวกดี และไม่สามารถมั่วตัวเลขได้ด้วย
เพราะเลขประจำตัวจะมีรหัสท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้องได้
3. เก็บค่าลงทะเบียน เก็บเพียงเล็กน้อย ผู้ตั้งใจเข้าเล่นจริงคงไม่มีปัญหา
แต่จะสกัดกั้นพวกก่อกวนได้ วิธีนี้ท่านเจ้าของเว๊บไม่เห็นด้วย จึงเพียงเสนอแนะไว้
4. ลบรายชื่อเก่าที่ไม่ได้ log in เข้ามาเป็นเวลานานทิ้ง
วิธีนี้จะทำให้ไม่มีใครอยากตั้งชื่อใหม่เข้ามามากนัก เพราะจะดูแลไม่ทั่วถึง
วิธีนี้ยังช่วยประหยัดเนื้อที่เก็บข้อมูลด้วย อีกทั้งยังช่วยกำจัดพวกชอบปั่นคะแนนด้วย
เพราะในเมื่อชื่อที่ปั่นขึ้นไปแล้วไม่ได้นำมาใช้อีก โชว์อยู่ได้ไม่นาน ก็จะถูกลบทิ้งอยู่ดี
จะได้ไม่มีใจอยากปั่นแต้มกันอีก
ขอเสนอไว้เพื่อพิจารณาค่ะ

โดย : Dobby Member   [ 06/09/2006, 11:14:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

อยู่อีกนานๆจะได้รักษาความเป็นศูนย์รวมหมากกระดานออนไลน์สืบต่อไป

โดย : มารสามภพ Member   [ 06/09/2006, 12:15:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

การลงทะเบียนน่าจะถูกแบ่งเป็น 3 ช่วง

- เริ่มจากการลงทะเบียนชื่อได้อย่างเสรี กี่ชื่อก็ได้ จะพบว่ามีปัญหามากมาย
- 1ชื่อ / 1 อีเมล์ ก็จะทำให้ปัญหาหลายๆอย่างน้อยลง
- แต่ที่สุดแล้ว 1 ชื่อ / 1 คน น่าจะเป็นปลายทางสุดที่จะถูกพัฒนาไป

โดย : จอมขวัญใจ Member   [ 06/09/2006, 19:15:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

เห็นด้วยกับ คห. 13 และ 17 ค่ะ

โดย : ขามเรียง Member   [ 07/09/2006, 09:40:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ขอบคุณที่ให้เล่นฟรีครับ
ได้รู้จักผู้ใหญ่ในวงการมากมาย
ได้คำแนะนำดีๆ

โดย : PireS Member   [ 07/09/2006, 13:26:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

ผมก็เล่นหมากรุกกับ thaibgมา4 ปีพัฒนาหมากจาก1700จนทุกวันนี้อยู่ที่2000ปลายๆก็เพราะเวปนี้
รักเวปนี้มากๆ ขอให้เวปนี้อยู่คู่กับชาวหมากกระดานนานๆครับ

โดย : เหนี่ยวไก่ Member  -  [ 09/09/2006, 12:32:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ยินดีที่ได้รู้จักไทยบีจีที่ได้ให้ความสุขกับหลายๆท่าน

โดย : สวนหลวง2 Member  -  [ 10/09/2006, 10:51:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

อวยพรอวยชัย ขอให้บ้านเกมกระดานแห่งนี้เจริญขึ้นเรื่อยไป
ขอให้ผู้เล่นทุกท่านจงมีแต่ความเจริญเช่นกันเด้อครับ

ปล.อยากไปมีทติ้งของหมากรุกจีนจังเลย

โดย : Grib Member   [ 11/09/2006, 21:25:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

happy birth day to you

โดย : kikiaw Member   [ 12/09/2006, 14:56:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

ยามเมื่อฟ้าหม่นหมองใจครองเศร้า
ก็ยึดเอาไทยบีจีเป็นที่หมาย
เข้ามาเล่นให้สนุกหวังทุกข์คลาย
เพื่อนมากมายสลายทุกข์สุขเริ่มมี

สามปีผ่านนานเนิ่นจนเกินคาด
เว็บประหลาดสร้างเพื่อเพิ่มสุขสดศรี
ลืมเรื่องทุกข์ก็เริ่มพบสิ่งดีดี
ประหนึ่งไม่เคยมีที่ทุกข์ตรม

ใกล้จะครบสี่ปีมีสวัสดิ์
ขอให้ทีมที่ร่วมจัดจงสุขสม
พัฒนาสามัคคีอย่างเกลียวกลม
อย่าได้ล้มอย่าสะดุดอย่าหยุดเดิน

ก้าวต่อไปเป้าหมายอยู่ข้างหน้า
พัฒนากระดานไทยอย่าได้เขิน
สร้างชื่อเสียงนานาชาติไม่เลยเกิน
ร่วมก้าวเดินต่อไปเพื่อไทยเรา

โดย : รักนารักนา Member   [ 13/09/2006, 13:36:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

ครบสี่ปี จัดงานฉลองเลยก๊าบ

โดย : โปรดกินไก่ Member   [ 22/09/2006, 06:17:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

สยบไยเล่าเบี้ยให้เพลียจิต
ไปพิชิตทำไมให้เปลืองหมอง
หมากตัวน้อยด้อยค่าสุดควรหยุดตรอง
ล้างทั้งผองไม่ช่วยให้เราได้ชัย

หมากตัวใหญ่มีค่าน่าสนกว่า
ที่ควรฆ่าหาขุนดีกว่าไหม
หากสยบได้ลงคงมีชัย
อย่ามัวไปสยบเบี้ยเสียเวลา

โดย : โฉมคราญ Member   [ 28/09/2006, 19:01:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

อาจจะใช่และเห็นเป็นดั่งว่า
เบี้ยอาจพาให้เราย่อยยับได้
แต่โอกาสนั้นเห็นแค่รำไร
จึงควรใช้คำอื่นจะกลืนกลม

เบี้ยของไทยเป็นได้แค่เบี้ยหงาย
ไม่อาจเป็น Queen ให้ได้สุขสม
หากเป็น Pawn อาจได้ความรื่นรมณ์
King อาจตรมโดน Pawn ขับอัปราชัย

เบี้ยมิใช่ Pawn หนาอย่ามาหลอก
จะให้ชอกช้ำระกำไฉน
หมากฝรั่งย่อมมิใช่เช่นหมากไทย
ขอเบี้ยไว้อย่าได้ตบสยบเลย

โดย : นายมาดเข้ม Member   [ 18/10/2006, 17:45:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

ที่จริงก็ไม่มีอะไรหรอก
แค่คิดถึงความทรงจำดีๆ ที่มีให้เวปไทยบีจี
เลยมาเปิดกระทู้ดูเก่าๆ ดู

คิดถึงเหมือนกันมั๊ย...

โดย : plankton Member   [ 25/11/2008, 14:45:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 21

มู๋มู๋ เซวด้า

นายเน่าแน่ เอ่ย นายแน่มากไม่มีรายได้แต่ทำได้

บอกไปเล๊ย..ผมรวยอ่ะ

โดย : สิงห์ไร้ใจ Member   [ 26/11/2008, 10:48:55 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved