[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


หมากกลท้าทายนักหมากฮอส (20 กล)

รายละเอียด

กลทั้งหมดเอามาจากเว็บของหมูหมู
รวมทั้งหมด 20 กล
บางกล เซียนยังอึ้งคิดไม่ออกจนถึงทุกวันนี้

- - - - - - -
กลหมากฮอส หากเทียบกับกลหมากกระดานอื่น เช่น หมากรุกแล้ว
การจะแก้กลหรือหาทางเดินที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย และหาผลสรุปได้ง่ายกว่ามาก ในกุรุนี้
จึงจะเป็นการรวบรวมกลหมาก โดยมีความแตกต่างจากกลทั่วไปที่เคยเสนอ คือเพื่อเพิ่มความยาก
รูปกลส่วนใหญ่จะไม่มีการสรุปผลให้ทราบ ดังนั้น กลที่ให้หาทางชนะ ก็อาจไม่ชนะ หรือกลที่ให้หาทางเสมอ
บางกล ก็อาจจะไม่มีทางที่จะเสมอได้ เป็นต้น ทุกกลกำหนดให้ขาว(ด้านล่าง)เป็นฝ่ายเดินก่อน

โดย : นายแจม Member [ 26/08/2006, 09:10:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 1กลที่ 1 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : มีนาคม 2545
ที่มา/แนวคิด : นำกลปลายกระดาน สองต่อสอง มาต่อกลับเป็นรูปกลที่มีตัวมากขึ้น ซึ่งเมื่อเดินๆไป
ก็จะกลับไปเข้ารูปกลสองต่อสองดังกล่าว

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:18:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 2กลที่ 3 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : 2544
ที่มา/แนวคิด : ดัดแปลงจากการเล่นกับโปรแกรมหมากฮอสโปรแกรมหนึ่ง

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:24:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 3กลที่ 5 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : -
เมื่อ : -
ที่มา/แนวคิด : เป็นรูปปลายกระดานจากหนังสือของเปี๊ยก เล่มที่ 3 คือ สูตรหมากฮอส ฉบับพิสดาร
มีหลายท่านถามถึงการเดินให้ชนะโดยฝ่ายขาว ซึ่งจะทำได้หลายวิธี

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:26:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 4กลที่ 7 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : ประเสริฐ ศรีปัญญาวุฒิกุล
เมื่อ : 2533
ที่มา/แนวคิด : จากกลที่ชนะโดยการกัก หรือที่เรียกกันว่า "กักลูกหมู"
ได้พยายามคิดรูปหมากที่จะมีจำนวนหมากของทั้ง 2 ฝ่ายรวมกันมากที่สุด ซึ่งคิดไว้หลายกล และกลนี้
เป็นรูปที่พัฒนาจนได้มากที่สุด คือ มีตัวหมากรวมกันถึง 27 ตัวในกระดาน !

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:30:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 5กลที่ 9 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : มีนาคม 2544
ที่มา/แนวคิด : เป็นรูปกลจากการเล่นแบบสี่ฮอสกับแปดเบี้ย เพื่อหาทางแก้สนุกๆ
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจแนวคิด หรือเทคนิคการเดินของฝ่ายเบี้ยมากขึ้น อยู่ในชุดกล
"แปดเบี้ยสู้สี่ฮอส"

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:34:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 6กลที่ 11 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : มีนาคม 2544
ที่มา/แนวคิด : เป็นรูปกลจากการเล่นแบบสี่ฮอสกับแปดเบี้ย เพื่อหาทางแก้สนุกๆ
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจแนวคิด หรือเทคนิคการเดินของฝ่ายเบี้ยมากขึ้น อยู่ในชุดกล
"แปดเบี้ยสู้สี่ฮอส"

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:47:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 7กลที่ 13 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : มิถุนายน 2545
ที่มา/แนวคิด : เป็นหนึ่งในชุดกลสองต่อสองซึ่งกำหนดให้หมากของฝ่ายเป็นต่ออยู่ในตำแหน่งเดิมทุกกล
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างการเดินปลายกระดาน
ที่บางครั้งผู้เล่นอาจมองผ่านไปและยอมเสมอเพราะคิดว่าคงทำอะไรกันไม่ได้
ทั้งที่หากเดินดีที่สุดแล้วจะมีผลแพ้ชนะ
กลเช่นนี้น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้เล่นมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:49:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 8กลที่ 15 กลหมากเปื่อย
ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2545
ที่มา/แนวคิด : ต้องการสร้างรูปกลของการเดินแบบหมดก่อนชนะ เป็นการฝึกคิดเชิงประยุกต์
คือคิดกลับด้านจากความเคยชิน คล้ายกับการช่วยรุกจนหรือ Helpmate ในหมากรุกสากล

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:56:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 9กลที่ 17 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เมื่อ : 12 กันยายน 2545
ที่มา/แนวคิด : รูปปลายกระดานจากการเล่นกับโปรแกรมหมากฮอสไทยโปรแกรมหนึ่ง
การที่ฝ่ายแดงถูกจำกัดให้เดินได้เพียง 2 ตาโดยฮอส ฝ่ายขาวจะมีช่องทางที่จะบีบเอาชนะได้หรือไม่ อย่างไร
?

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 09:58:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 10กลที่ 19 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : -
เมื่อ : -
ที่มา/แนวคิด :จากการเดินหมากฮอสไทยแบบสามแถว (คือฝ่ายละ12 ตัว)
เริ่มเปิดหมาก โดยฝ่ายแดงเดินก่อน
11-15 23-19 8-11 22-17 9-13 17-14 10-17 21-14 15-18 19-15 4-8 24-19 6-9 15-10 13-17 19-15 17-21
28-24 11-16 ( ดูรูปกลที่ 19 ) ฝ่ายขาวชนะได้ไม่ยาก โดยการทำดับเบิ้ลแฮททริค !!!

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 10:08:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

เอารูปง่ายๆก่อนนะครับ รูปยากๆให้เซียนเขาคิดกัน
รูปที่ 1 เอาฮอสกดที่ตา 22 แล้วค่อยถอยไปตา 4 ได้ต่อฮอสก่อนที่ตา 11 จากนั้นวางฮอสไว้ตา 25
แล้วค่อยเข้าตา 21 แดงหนี 2 ต่อไม่ออก

โดย : noprogramx Member   [ 26/08/2006, 10:39:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

รูปที่ 12 ฮอสมาที่ตา 20 แดงเดินได้ตัวเดียวคือเบี้ยตา 22
ถ้า 22-26 เข้าฮอสตา 2 ชนะง่าย
ถ้า 22-25 เข้าฮอสตา 1 แดงเลือกเดิน
ถ้า 23-26 ดำเอาฮอสมาไล่ที่ตา 15
ถ้า 25-29 เสียฟรีฮอสมาจับตา 19
ถ้า 25-30 เสียฟรีโดนฮอสไล่

โดย : noprogramx Member   [ 26/08/2006, 10:57:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

กลที่ 18 แต้มขังหมู โดยฮอสไล่ที่ตา 7 แดงหลบเข้ากิน อู้เบี้ยตา 27 ค่อยวนฮอสไปตา 31

โดย : noprogramx Member   [ 26/08/2006, 11:07:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 14รูปกลที่ 5 ผิดครับ

แก้เป็นตามรูปนี้

กลที่ 5 ขาวเดินก่อนให้หาทางชนะ

ผู้คิด : -
เมื่อ : -
ที่มา/แนวคิด : เป็นรูปปลายกระดานจากหนังสือของเปี๊ยก เล่มที่ 3 คือ สูตรหมากฮอส ฉบับพิสดาร
มีหลายท่านถามถึงการเดินให้ชนะโดยฝ่ายขาว ซึ่งจะทำได้หลายวิธี

โดย : นายแจม Member   [ 26/08/2006, 11:31:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

เนื้อหาจากเว็บของหมูหมูส่วนหนึ่งถูกนำมาใส่ไว้ในเว็บไทยบีจี
แต่เนื่องจากเนื้อหาที่มีมากทั้งของเดิมที่ลงไปแล้ว และส่วนที่จะเพิ่มเติม
การจัดทำต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินการ คงต้องรออีกระยะหนึ่ง

ในส่วนที่ถูกนำมาแสดงไว้แล้ว เช่น

นิยายหมากฮอสทั้งสองตอน

http://www.thaibg.com/TCheckers/template.php?CenterFile=etc_4horse8bear01.html&isRightEmpty=true


http://www.thaibg.com/TCheckers/template.php?CenterFile=etc_4horse8bear02.html&isRightEmpty=true


หรือบันทึกการแข่งขันรายการต่างๆ ที่หน้า
http://www.thaibg.com/TCheckers
โดย : นายแจม Member   [ 28/08/2006, 13:56:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

น่าจะมีหมากกลที่เขานิยมตั้งในงานวัดมาให้คิดหน่อยนะ

โดย : ชาญครถม Member - เบอร์ติดต่อ : 0867866852 -  [ 25/11/2014, 22:21:56 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved