[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การทำบันทึกหมากเพื่อเปิดโดยโปรแกรม Spear

รายละเอียด

สำหรับท่านที่ไม่มีโปรแกรม Spear สามารถไปโหลดที่เว็บข้างล่างนี้ ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 9
http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/shogipage.html

เมื่อมีโปรแกรมแล้ว เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนในการทำบันทึกหมากซึ่ง เราจะหาบันทึกหมากของระดับมืออาชีพ
ได้จาก
1. http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/meijinmain.html
2.http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/ryu-omain.html
3.http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/kiseimain.html
4.http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/oimain.html
5.http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/ozamain.html
6.http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/oshomain.html
7.http://gamelab.yz.yamagata-u.ac.jp/SHOGI/kiomain.html

โดย : EEE Member [ 19/07/2006, 12:56:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ในตัวอย่างจะลองทำที่ข้อหนึ่ง ให้คลิกลงไปที่ข้อหนึ่งจากนั้นเลือกที่ Html ดังรูป

โดย : EEE Member   [ 19/07/2006, 12:58:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เมื่อทำการ paste เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการลบคำบรรยายออกให้หมดเหลือ
คำบรรยายคือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ระหว่างบันทึกหมาก ส่วนของบันทึกหมากเช่น
6.P8c-8d 00:17:00 00:03:00
7.P2f-2e 00:19:00 00:03:00
8.B2bx8h+ 00:19:00 00:04:00

ซึ่งจะตามด้วยคำบรรยายภาษาอังกฤษ เช่น
The popular Kakugawari with tempo loss. This is the first time that Moriuchi
and Tanigawa have played this opening against each other but that is not a
real surprise.

ให้ลบคำบรรยายออกให้หมด

โดย : EEE Member   [ 19/07/2006, 13:13:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 3จากนั้นก็ใช้โปรแกรม Spear เปิดได้งรูป

โดย : EEE Member   [ 19/07/2006, 13:22:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เดี๋ยวจะมาโหลด ขอตัว ไปทุบ ขวัญ ก่อน หมั่นไส้ มานาน 555555555

โดย : ผักลวก Member   [ 28/07/2006, 19:40:19 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved