[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เสนอจัดแข่งหมากกระดานชิงแชมป์และเงินรางวัล

รายละเอียด

อยากทราบว่าเมื่อไหรจะมีการจัดการแข่งหมากกระดานทั้งหมากฮอสและหมากรุกไทยครับ
อยากให้มีการชิงแชมป์และมีเงินรางวัลและควรมีเข็มขัดสำหรับแชมป์ให้ป้องกันแชมป์ทุกๆ1เดือนให้คนที่สมัครแ
ข่งขันเสียค่าสมัครคนละ500บาทและให้แบ่งค่าสมัครบางส่วนแบ่งเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ได้แชมป์และจัดการป้อง
กันแชมป์โดยแข่งแชมป์ตามอายุหรือรุนๆเหมือนนักมวยครับ

โดย : มาถาม Member [ 17/06/2006, 08:47:02 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved