[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชิญร่วมการแข่งขันหมากรุกไทยออนไลน์ครั้งที่ 2+ประกาศแบ่งสาย

รายละเอียด

การแข่งขันหมากรุกไทยออนไลน์ ครั้งที่ 2

วันพฤหัสฯ ที่ 8 และ ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2549 เวลา 19.00 - จนกว่าจะแล้วเสร็จ
สถานที่ ห้อง Member 01* และ Member 02* หมากป้องออนไลน์ www.ThaiBG.com

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเล่นหมากรุกไทย สร้างเสริมมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างสมาชิก เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง รวม 5 ครั้ง เพื่อสะสมคะแนนเข้าชิงชนะเลิศประจำปี 2549

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1. เป็นกิจกรรมภายใน จำกัดเฉพาะสมาชิกชมรมหมากรุกไทยออนไลน์
2. แจ้งความประสงค์การสมัครไปที่ webmaster@thaibg.com โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
_2.1 ชื่อจริง - นามสกุลจริง
_2.2 User Name
_2.3 หมายเลขโทรศัพท์
3. รับสมัครเพียง 16 ท่าน ตามลำดับของการแจ้งสมัคร
4. ปิดรับสมัครจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2549
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน การประกบคู่ แบ่งสายและห้องแข่งขัน ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน
2549

กติกาและข้อกำหนดอื่น ๆ
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในห้องแข่งขันตามกำหนดเวลา หากมาล่าช้ากว่ากำหนดเวลา 10 นาทีจะถูกปรับเป็นแพ้
2. ผู้แข่งขัน จะต้องไม่ทุจริตใด ๆ เช่น ให้ผู้อื่นเล่นให้ หรือใช้โปรแกรมช่วย หรืออื่นๆ มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้ออกจากการแข่งขัน และพ้นจากสมาชิกภาพของชมรมฯ
3. การแข่งขัน แบ่งเป็น 4 สาย สายละ 4 คนโดยการจับสลาก คัดที่ 1และ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบสอง จากนั้นใช้ระบบน๊อคเอ๊าท์ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ ทุกรอบ กำหนดแข่งคู่ละ 2 กระดาน กำหนดเวลารวมต่อเกมเป็น
2/12 ตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป หากยังเสมอกัน ใช้กฎกระดานทอง กำหนดเวลารวมต่อเกมเป็น 1/6 จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
4. ผู้ที่มี Rating มากกว่าจะเป็นฝ่ายเปิดหมากก่อนในกระดานแรก หากคะแนนเท่ากัน ให้ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย หรือกรรมการเป็นผู้กำหนดโดยวิธีเสี่ยงทาย
5. กำหนดการแข่งเป็นแบบ Rated ทุกคู่ (หาก Rating ห่างกันมากกว่า 240 คะแนน อนุโลมให้แข่งแบบ UnRated)
6. เมื่อการแข่งขันแต่ละรอบเสร็จสิ้น ผู้เล่นที่ต้องเล่นต่อต้องอยู่ในห้องนั้นเพื่อรอคู่เล่นต่อไป และห้ามเล่นกับผู้เล่นอื่น มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นแพ้ เว้นแต่จะเป็นการสิ้นสุดการแข่งขันของวันนั้นหรือจบรายการการแข่งขัน
7. ผู้แข่งขันที่แข่งขันเสร็จหลังคู่ที่ประกบ จะมีเวลาพัก 5 นาที ก่อนแข่งกับผู้เล่นคนต่อไป และจะมาช้ากว่ากำหนดได้อีกไม่เกิน 5 นาที มิฉะนั้น จะถูกปรับเป็นแพ้ในการเล่นคู่นั้น
8. การตัดสิน
_8.1 ผลแพ้ ชนะ หรือเสมอกัน ในแต่ละกระดาน เป็นไปตามที่ Robot รายงาน
_8.2 หากฝ่ายใด เน็ทหลุด เครื่องค้าง หรือเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถเล่นได้ จะถือว่าแพ้ในกระดานนั้น และหากยังไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นได้ภายใน 10 นาทีในกระดานถัดไป (หากมี) จะถูกปรับเป็นแพ้
9. กรรมการตัดสิน ได้แก่ +เล่ห์วังปู และ +เก่งวังปู
10. การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ผู้ที่ได้อันดับ 1 - 8 จะได้รับคะแนนสะสมเพื่อการจัดอันดับและเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศประจำปี
ชนะเลิศ 10 คะแนน
รองชนะเลิศ 7 คะแนน
อันดับสาม 5 คะแนน
อันดับสี่ 3 คะแนน
อันดับห้าถึงแปด 1 คะแนน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ webmaster@thaibg.com
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-1347-1262

*หมายเหตุ - การเล่นในห้อง Member ผลต่างของ Rate คือ +1 =0 -1 ไม่ว่า Rate ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะห่างกันเพียงใดก็ตาม

โดย : TChessClub Member [ 24/05/2006, 21:29:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สมาชิกที่แจ้งชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
1. spuknik
2. ช้างวังปู
3. ขุนเพ็ชร
4. กิ้ม
5. หนูจ้อย
6. ป่อง
7. เทพโอสถ
8. หมอเฒ่า
9. เทพวังปู
10. ผีวังปู
11. ปุ๊กวังปู
12. โทนวังปู

โดย : TChessClub Member   [ 25/05/2006, 21:26:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 2พี่ช้างวังปูตัวจริง คริคริคริ

โดย : ญีญวน Member   [ 26/05/2006, 14:15:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 3ช้างวังปูนอกจากเดินแบบแล้ว ตอนนี้เล่นหนัง ก้านกล้วย ด้วย ฮ่าๆ

โดย : ซุ้มวังปู Member   [ 31/05/2006, 14:31:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ท่วงท่าอันสง่างามของ spuknik ยามออกศึกกะชาววังปู

โดย : spuknik Member   [ 02/06/2006, 18:11:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ขุนเพ็ชรพร้อมลุยแล้วครับท่าน !!!!

โดย : เฮฮา Member   [ 03/06/2006, 14:55:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ผลการจับฉลากแบ่งสายรอบแรก มีดังนี้
สายA 1.spuknik 2.เทพโอสถ 3.ผีวังปู
สายB 1.ช้างวังปู 2.ป่อง 3. ปุ๊กวังปู
สายC 1.ขุนเพ็ชร 2.หมอเฒ่า 3.โทนวังปู
สายD 1.เทพวังปู 2.กิ้ม 3.หนูจ้อย

คัดเอาอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบสองต่อไป ดังนี้
คู่ที่ 1 ที่1 สายA - ที่2 สายD
คู่ที่ 2 ที่1 สายC - ที่2 สายB
คู่ที่3 ที่1 สายB - ที่2 สายA
คู่ที่4 ที่1 สายD - ที่2 สายC

รอบรองชนะเลิศ
ผู้ชนะคู่ที่1 - ผู้ชนะคู่ที่2
ผู้ชนะคู่ที่3 - ผู้ชนะคู่ที่4

สำหรับรอบแรกและรอบสองแข่งขันวันที่ 8 มิถุนายน 2549
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันที่ 9 มิถุนายน 2549

ขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านโชคดี


โดย : +กรรมการ1 Member   [ 06/06/2006, 15:01:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

สงสารปุ๊กนิค

โดย : เทวดาไม่จร Member   [ 07/06/2006, 12:37:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

สรุปผลการแข่งขันรอบแรก
สายA spuknik ชนะเทพโอสถ (ชนะ 1 เสมอ1), spuknik ชนะผีวังปู (ชนะ2), ผีวังปู ชนะเทพโอสถ (ชนะ 1 เสมอ
1)
สายB ช้างวังปู ชนะปุ๊กวังปู (ชนะ 1 เสมอ 1), ช้างวังปู ชนะป่อง (ชนะ2) ปุ๊กวังปูชนะป่อง (ชนะ2)
สาย C ขุนเพ็ชร ชนะโทนวังปู (ชนะ 2), ขุนเพ็ชร ชนะหมอเฒ่า (ชนะ2), โทนวังปู ชนะหมอเฒ่า (ชนะ1 เสมอ1)
สาย D กิ้ม ชนะหนูจ้อย (ชนะ2) กิ้ม ชนะเทพวังปู (ชนะ2) เทพวังปู ชนะหนูจ้อย (ชนะ2)
สรุปสมาชิกที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสอง ดังนี้
สายA ที่1 spuknik 4 คะแนน ที่2 ผีวังปู 2 คะแนน
สายB ที่1 ช้างวังปู 4 คะแนน ที่2 ปุ๊กวังปู 2 คะแนน
สายC ที่1 ขุนเพ็ชร 4 คะแนน ที่2 โทนวังปู 2 คะแนน
สายD ที่1 กิ้ม 4 คะแนน ที่2 เทพวังปู 2 คะแนน

ผลประกบคู่การแข่งขันในรอบที่สอง (8 คน)
คู่ที่ 1 spuknik - เทพวังปู
คู่ที่ 2 ขุนเพ็ชร - ปุ๊กวังปู
คู่ที่3 ช้างวังปู - ผีวังปู
คู่ที่4 กิ้ม - โทนวังปู
สำหรับรอบที่สอง, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 9 มิถุนายน 2549)
เริ่มเวลา 19.00 น.
ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีในการแข่งขัน


โดย : +กรรมการ1 Member   [ 08/06/2006, 23:11:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ดูท่าว่าหากเชื่อม้าบรรลัย

กะตังค์ในกะปุกจะบรรลัยตามไปด้วย

ก็เชียร์ทุกคนแหละ ยกเว้นช้างฯ เพราะดูท่าว่าฟิตซ้อมคงไม่ค่อยดี
เนื่องด้วยช่วงนี้ นอกจากการยืนใต้ต้นขนุนยามราตรี ยังมีงานเดินแบบ และแสดงหนังใหญ่
คู่นี้จึงควรเชียร์อีกฝั่ง จะกินอิ่ม นอนหลับ ไม่กะสับกะส่ายให้ปวดหัวจาย

โดย : จอมเหน็บ Member   [ 09/06/2006, 13:18:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ขอทราบผลด้วยครับ

หากมีลิ้งค์เกมให้ด้วย ก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง

โดย : เทพหมากรุก Member   [ 10/06/2006, 09:44:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ท่านบรรยายได้ ปานประหนึ่งผู้อ่านได้นั่งอยู่ข้างเวทีเลยทีเดียว ..
อยากให้ผู้แข่งขันท่านอื่นได้มาบรรยายบ้าง เช่น อยากทราบว่า
ท่านช้างวังปูฝึกซ้อมอย่างไรขณะยืนอยู่ใต้ต้นขนุนหรือกำลังเดินแบบ
หรือท่านปลาทูหาชุดฝึกจากที่ใดขณะอยู่ในเข่ง เป็นต้น

ขอจงมีความสุข ความจำเริญโดยถ้วนหน้า เทอญ ..

โดย : เทพหมากรุก Member   [ 11/06/2006, 10:22:51 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved