[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


บันทึกเกมสนามหลวง 2549 - รอบชิง

รายละเอียด

……….นี่เป็นบันทึกเกมในรอบชิงชนะเลิศครับ…….


เกมที่ 1

[White] รำลึก ธีระพงษ์
[Black] โอภาส เสมสวัสดิ์
[Tournament] ชิงแชมป์สนามหลวง 2549
[Round] รอบชิงชนะเลิศ
[Game No] 1
[Date] 26 มี.ค. 2549
[Result Type] เสมอ

1 : บ,ค3-ค4…….ค,ค8-ค7
2 : บ,ง3-ง4……..ม,ช8-จ7
3 : ม,ข1-ค3…….ม,ข8-ง7
4 : ค,ค1-ค2…….ค,ฉ8-ฉ7
5 : ม็,จ1-ง2……..บ,ข6-ข5
6 : บ,จ3-จ4……..บ,ช6-ช5
7 : ม็,ง2-จ3……..บ,ญ6-ญ5
8 : ค,ค2-ง3….…..ร,ก8-ข8
9 : ค,ฉ1-แ2……..ร,ญ8-ช8
10 : ข,ง1-ค2…….บ,ฉ6-ฉ5
11 : ร,ก1-จ1……..บ,ช5-ช4
12 : ม,ช1-จ2……..ค,ค7-ข6
13 : ม็,จ3-ฉ4……..บ,จ6-จ5
14 : ม็,ฉ4-จ3……...บ,ช4xฉ3=ม็
15 : ค,ฉ2xฉ3……...ม็,ง8-ค7
16 : ร,ญ1-ช1………ข,จ8-ง8
17 : ม็,จ3-ฉ4………บ,จ5xง4
18 : ม,จ2xง4………บ,ฉ5xจ4
19 : ม,ค3xจ4………ค,ข6-ค5
20 : ม,จ4-ช5……….ค,ค5xง4
21 : ค,ง3xง4……….ค,ฉ7-ฉ6
22 : ม,ช5-จ6+……..ข,ง8-ค8
23 : บ,ค4-ค5………ม,จ7-ฉ5
24 : ค,ฉ3-จ4……….ม,ฉ5-ช7
25 : ม,จ6xช7……….ร,ช8xช7
26 : บ,ข3-ข4….……ข,ค8-ข7
27 : ร,ช1-ฉ1……….บ,ก6-ก5
28 : บ,ญ3-ญ4……..ร,ข8-ก8
29 : ข,ค2-ข3……….ร,ก8-จ8
30 : ค,จ4-ง3……….ร,ช7-จ7
31 : ร,จ1xจ7………ร,จ8xจ7
32 : ข,ข3-ค3………ร,จ7-จ8
33 : ม็,ฉ4-ช5………ค,ฉ6-จ5
34 : ร,ฉ1-ฉ7………ค,จ5xง4+
35 : ค,ง3xง4………ข,ข7-ค8
36 : ร,ฉ7-ญ7……...ร,จ8-จ1
37 : ร,ญ7-ญ6……..บ,ง6xค5
38 : ค,ง4xค5………ม,ง7xค5
39 : บ,ข4xค5………ร,จ1-ค1+
40 : ข,ค3-ง4……….ร,ค1-ค4+
41 : ข,ง4-จ3……….ร,ค4xค5
42 : ร,ญ6xญ5…….ร,ค5-ค3+
43 : ข,จ3-ฉ4

……………..เสมอกัน…………..

โดย : ม้าเฉียว Member - [ 02/04/2006, 17:07:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 1
ตำแหน่งหมากในเกมที่ 1
หลังจาก หมากดำเดิน ตาที่ 26……….ข,ค8-ข7

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 02/04/2006, 17:15:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 2
ภาพตำแหน่งหมากในเกมที่ 2
หลังจากหมากขาวเดิน ตาที่ 21 บ,ญ3-ญ4

โดย : ม้าเฉียว Member  -  [ 02/04/2006, 17:18:25 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved