[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ขอเชิญร่วมแข่งขันหมากรุกไทยในวันที่1-5 เมษายน2549

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย วันอนุรักษ์มรดกไทย
ครั้งที่ 5 ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 01-5327015 รายละเอียดการแข่งขัน มีดังนี้ 1. ระดับจังหวัดนครสวรรค์
วันที่แข่งขัน 1 เมษายน 2549 เงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศ 6,000 บาท รองอันดับที่ 3 4,000
บาท อันดับที่ 4 2,000 บาท อันดับที่ 5-8 อันดับละ 1,000 บาท อันดับที่ 9-16 อันดับละ 500 บาท 2.
ระดับประเทศ วันที่แข่งขัน 3 - 5 เมษายน 2549 เงินรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศ 20,000 บาท
รองอันดับที่ 3 10,000 บาท อันดับที่ 4 6,000 บาท อันดับที่ 5-8 อันดับละ 2,000 บาท อันดับที่ 9-16
อันดับละ 1,000 บาท

โดย : ขุนคอนหวัน Member [ 26/03/2006, 11:06:37 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved