[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


อาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 49 มีแข่งขันหมากฮอสที่เชียงใหม


รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 49 มีแข่งขันหมากฮอสที่เชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

การแข่งขันชิงชนะเลิศหมากฮอสที่เชียงใหม่
จัดโดย ชมรมอนุรักษ์หมากฮอสเชียงใหม่

วันแข่งขัน >> วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549
- รับสมัครเวลา 08.00 น. - 09.20 น.
- พิธีเปิดการแข่งขันเวลา 09.30 น.

สถานที่แข่งขัน >> สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ประเภทการแข่งขัน >> หมากฮอส 8 ตัว ประเภท ก และประเภท ข
>> หมากฮอส 12 ตัว มีประเภทเดียว

เงื่อนไขการสมัคร 1. เป็นผุ้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพุน ลำปาง
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
2. ไม่จำกัดเพศ และวัย
3. คนหนึ่ง สามารถสมัครแข่งขันได้ 2 ประเภท

รางวัลการแข่งขัน >> หมากฮอส 8 ตัว
ประเภท ก
ชนะเลิศ 2,000 บาท
อันดับ 2 1,000 บาท
อันดับ 3 600 บาท
อันดับ 4 300 บาท
อันดับ 5-8 รางวัลละ 150 บาท

ประเภท ข
ชนะเลิศ 1,000 บาท
อันดับ 2 700 บาท
อันดับ 3 500 บาท
อันดับ 4 300 บาท
อันดับ 5-8 รางวัลละ 150 บาท
อันดับ 9-16 รางวัลละ 100 บาท

>> หมากฮอส 12 ตัว
ชนะเลิศ 1,000 บาท
อันดับ 2 700 บาท
อันดับ 3 500 บาท
อันดับ 4 300 บาท
อันดับ 5-8 รางวัลละ 150 บาท

หมายเหตุ >> 1. เงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. สำหรับผู้ที่ตกรอบแรก มีสิทธิ์จับรางวัล โดยมีรางวัลถึง 20 รางวัล
เช่น พัดลม กระดานหมากฮอส เงินสด เป็นต้น

*************** กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ***************

โดย : heriko Member [ 16/03/2006, 11:55:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ข่าวนี้ไม่แน่นอน เพราะไม่แจ้งชื่อผู้ประกาศและติดต่อ

โปรดใช้วิจารณญาณ

โดย : รักสนธิ Member   [ 16/03/2006, 20:24:57 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved