[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


รายงานผลการแข่งขัน Debsirin Amath Sim Contest


รายละเอียด

แข่งกันไปเรียบร้อยแล้วครับ 12 เกม ขอบอกว่ามันมาก ๆ อันดับผลดังนี้ครับ
รางวัลชนะเลิศ
W 18 +1359
แพ้ 3 เกมก่อนชิง แพ้ สาธิต กพส., พฤฒิ/วศินี 2 กระดาน
ศรัญญู ธนพิเชษฐ์ ปี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัลลภ อัศวพึ่งรุ่ง ปี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
W 18 +1166
แพ้ 3 เกมก่อนชิง แพ้ สาธิต กพส., กานต์, พีรวิชญ์/วันวิทู
พฤฒิ คูนลินทิพย์ ม.4 เทพศิรินทร์
วีรยา สิริวัฒน์วรสกุล ม.4 สตรีมหาพฤฒาราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
W 18 +668
แพ้ 3 เกมก่อนชิง แพ้ พีรวิชญ์/วันวิทู, ACSP, ศรัญญู/วัลลภ
ปิยะมาศ นิกรพงษ์สิน ม.3 ซางตาครู้สคอนแวนท์
ณัฐวุฒิ แวดวงธรรม ม.6 เทพศิรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
W 18 +583
แพ้ ศรัญญู/วัลลภ 3 กระดานรวด
พีรวิชญ์ ธนพิเชษฐ์
วันวิทู วิไลพันธ์ ป.4 สาธิต มศว (แผนกประถม)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
W 14 +573
วศินี สิริวัฒน์วรสกุล ม.4 สตรีมหาพฤฒาราม
วศิน เจียรพงศ์ปกรณ์ ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี

นี่คือ ที่ 1 - 5 ในงานนี้ครับ สำหรับ ที่ 1 กับที่ 3 จะต้องทำการชิงชนะเลิศ
ซึ่งเกมเป็นไปอย่างดุเดือดมาก ๆ ครับ ส่วนอันดับที่เหลือจะทยอยพิมพ์ให้นะครับ

โดย : G_Opal Member [ 13/03/2006, 00:35:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 (แก้ไข)
W 16 +845
ภาสิน อุ่นภัทร ม. 3 เทพศิรินทร์
พันธ์ลพ รัตนพงศ์พันธ์ ม.3 เทพศิรินทร์

อันดับที่ 6
W 16 +682
วศินี สิริวัฒน์วรสกุล ม.4 สตรีมหาพฤฒาราม
วศิน เจียรพงศ์ปกรณ์ ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี

อันดับที่ 7
W 16 + 673
ชำนาญชัย ลือเรืองสุวรรณ ม.3 เทพศิรินทร์
ณัฐวัฒน์ โกญจนาทพันธ์ ม.3 เทพศิรินทร์

อันดับที่ 8
W 15 + 441
ศุภวัฒน์ โอภาสเสถียร ม.3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ
สมบูรณ์ พิทักษ์มวลชน ม.1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ

อันดับที่ 9
W 14 +507
นฤชิต โรจนยางกูร ม.1 อัสสัมชัญธนบุรี
สัญชัย เดชวิไลศรี ม.3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ

อันดับที่ 10
W 14 +507
ศิริพร เจริญธรากุล ม.3 อัสสัมชัญศึกษา
อรญา โชติบรรยง ม.3 อัสสัมชัญศุกษา

โดย : G_Opal Member   [ 13/03/2006, 01:40:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

17. พรชัย เติมทรัพย์ถาวร ม. 3 เทพศิรินทร์ W 12 +310
18. ธนภัทร เดชวัฒนาโกมล ม. 2 เทพศิรินทร์ W 12 +151
19. ภานุพงศ์ สุถิรนาถ ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี W 12 +149
20. ศรัณย์พล แซ่ไหล ม.3 เทพศิรินทร์
อุทัยรัตน์ ม.3 ซางตาครู้สคอนแวนท์ W 12 +126
21. ฤชุพงศ์ ผู้ภักดี ม.6 เทพศิรินทร์
พูนศักดิ์ คูนลินทิพย์ ม.5 เทพศิรินทร์ W 12+88
22. สุกฤษดิ์ ธนวิศาล อัสสัมชัญสมุทรปราการ
สุทธิกร เจิมเฮงเจริญ อัสสัมชัญสมุทรปราการ W 12 +69
23. ชวิน อุ่นภัทร ม.6 เทพศิรินทร์ W 12 -141
24. ไกรวุฒิ ลิมปวทยากุล ม.2 เทพศิรินทร์
ชาญ ศุภภิญโญพงศ์ ม.2 เทพศิรินทร์ W 12 -433
25. ณัฐนนท์ เอื้อจงมานี ม.3 เทพศิรินทร์
จุมพล ม.3 เทพศิรินทร์ W 10 +160
26. ชิตพล อร่ามรัตนชัย ม.4 อัสสัมชัญ
เด่นวุฒิ ผดุงเกียรติกมล ม.4 อัสสัมชัญ W 10 -3
27. ธนดล มงคลกำจรกุล ม.2 เทพศิรินทร์
ธีรพงศ์ สิทธฺชัยลาภา ม.2 เทพศิรนทร์ W 10 -185
28. ธีร์ธวัช จิระเสวี ม.2 เทพศิรินทร์
ทินภัทร กิตติพลากร ม.2 เทพศิรินทร์ W 10 -236
29. พีรวัส วงษ์เจริญธรรมา ม.3 เทพศิรินทร์ W 10 - 644
30. ชลวิทย์ เวชยาศรมพิทักษ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี W 9 - 864
31. ชนาธิวัฒน์ โชคแว่นทอง ม.2 อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ณิชนันทน์ บุรวรนันท์ ม.3 ซางตาครู้สคอนแวนท์ W 8 - 182
32. วรพล สุธีพิเชฐภัณฑ์ ปี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชนาพิชญ์ พูนนาค ม.3 ซางตาครู้สคอนแวนท์ W 8 - 793

ไว้มีโอกาสหน้าจะเชิญมาร่วมงานใหม่นะคับ ^^

โดย : G_Opal Member   [ 13/03/2006, 01:58:09 ]

  ลังพลาสติกใช้เป็นชุด
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved