[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


มงกุฎแห่งหมากล้อม


รายละเอียด

มงกุฎแห่งหมากล้อมแท้จริงแล้วคืออะไร?? มีคนว่ามาว่ามงกูฎนี้
ก็คือหมากเด็ดนั่นเองแล้วหมากเด็ดทำไม่มันจึงเป็นมงกุฎหมากล้อมล่ะก็เพราะว่ามันทำให้สถานการณ์ที่อาจจะเพ
ลี้ยงพล้ำกลับมามีชีวิตชีวาได้ทันตาเห็นกระมัง ใครมีความเห็นอย่างไรบอกมาได้นะครับ

โดย : kiritanpo Member [ 07/01/2006, 14:03:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

(
;GM[1]
FF[4]
CA[windows-874]
AP[GOOnline]
ST[2]

RU[Chinese]
SZ[13]
KM[5.5]
PW[simple2005]
PB[witty1]
WR[2414]
BR[2213]
CP[ThaiBG.com]
EV[Go League]
PC[ThaiBG.com]
DT[2005-03-04]
RE[W+Resign]

;B[kj]
;W[dj]
;B[jc]
;W[dd]
;B[fk]
;W[ij]
;B[fh]
;W[fi]
;B[gi]
;W[gj]
;B[fj]
;W[ei]
;B[hj]
;W[hi]
;B[gk]
;W[gh]
;B[gj]
;W[ii]
;B[ik]
;W[gg]
;B[ci]
;W[cj]
;B[eh]
;W[dh]
;B[di]
;W[ej]
;B[ch]
;W[dg]
;B[cg]
;W[cf]
;B[bf]
;W[ce]
;B[bj]
;W[bk]
;B[be]
;W[bd]
;B[bi]
;W[el]
;B[ag]
;W[ae]
;B[bl]
;W[ck]
;B[ak]
;W[cl]
;B[aj]
;W[ah]
;B[eg]
;W[df]
;B[ff]
;W[ef]
;B[fg]
;W[ge]
)

โดย : lasskem Member   [ 07/01/2006, 14:29:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 2..Noๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดย : lasskem Member   [ 07/01/2006, 14:32:36 ]

  ตะกร้าช็อปปิ้งพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved