[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ช่วยเสริมโค้ดให้หน่อยคับ


รายละเอียด

ในส่วนที่รับค่าเงินบาทนั้น ผมอยากให้มีคำว่า bath ต่อท้ายประโยค ก็คือ
เคอเซอร์ที่กระพริบอยู่ตอนเรารับค่า อยากให้มันอยู่ระหว่างคำว่า "enter num (bath)" กับ คำว่า
"bath" คับ ไม่ทราบว่าทำได้หรือป่าวคับ ถ้าได้ยังไงช่วยอธิบาย และเขียนโค้ดเพิ่มให้หน่อยคับ
Code


import java.io.*;
class bathDollar
{
public static void main(String[] args)throws IOException
{
String inputBath = "";
double dollar ;
double bath ;
BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("enter num (bath) ");
inputBath = stdin.readLine();
bath = Double.parseDouble(inputBath);
dollar = bath * 0.025;
System.out.println("count bath"+ bath);
System.out.println("sum is "+ dollar+" dollar");
}
}

โดย : nun Guest [ 22/11/2005, 00:15:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ทำไม่ได้นะครับ

โดย : เซลด้า Member   [ 23/11/2005, 22:07:24 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบโปร่ง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved