[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ช่วยอธิบายเรื่องเวลาหน่อยครับ


รายละเอียด

เพิ่งเคยเล่นอะครับ
5/60
5/20
etc

หมายความว่ายังไงครับ ช่วยอธิบายหน่อย ขอบคุณครับ

โดย : Tee Guest [ 10/11/2005, 23:29:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เวลาที่กำหนดในการเล่นแต่ละกระดานของไทยบีจี จะถูกกำหนดโดยฝ่ายที่นั่งก่อน โดยเลือกที่ปุ่มเวลา (อยู่ซ้ายมือด้านล่างขณะเป็นกระดานเล็ก) ผู้ที่จะนั่งหลังจะมองเห็นได้

ตัวเลขแรก เป็นเวลารวมต่อกระดาน หน่วยเป็น นาที
ตัวเลขหลัง เป็นเวลาที่ได้เพิ่มจากการเดินแต่ละครั้ง หน่วยเป็นวินาที

ดังนั้น หากตัวเลขหลังเป็น 0 แสดงว่าไม่มีการเพิ่มเวลาต่อครั้ง

สำหรับหมากกระดานบางประเภท ที่กำหนดเวลาบางตัวจะไม่มี / และเป็นเลขตัวเดียว (1 หรือ 2 หลัก) และมี S หรือ M ตามท้าย แสดงว่าไม่มีการคิดเวลารวม แต่เป็นการกำหนดการเดินต่อครั้ง เป็นวินาที (S) หรือ นาที (M)

เวลาของทั้งสองฝ่ายจะเท่ากัน แต่บางครั้งจะเห็นว่าเวลาอีกฝ่ายเพิ่มมากกว่าปกติ หรือกระทั่งเวลาหมดไปเหลือ 0 แล้วแต่กลับเล่นต่อได้ แสดงว่าเน็ตอีกฝ่ายช้า

โดย : ThaiBGTeam Member   [ 12/11/2005, 17:38:35 ]

  ตะกร้าช็อปปิ้งพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved