[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


zoomer ไม่อยู่ในดิกได้ไง

รายละเอียด

ดิกธรรมดายังมีเลย แล้วไอพวก verb เติม -er ก็มีถมถืด
แต่ไม่ยอมให้ลง zoomer จะบิงสองทีแล้วคำนี้ เปิดดิกกี่ที ๆ ก็มี

โดย : swaynes Guest [ 24/10/2005, 00:13:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ไม่มีนะ มีแต่แบบนี้...
ZOOM
ZOOMANIA
ZOOMANIAS
ZOOMED
ZOOMETRIES
ZOOMETRY
ZOOMING
ZOOMORPH
ZOOMORPHIC
ZOOMORPHS
ZOOMS

โดย : Mmander Member   [ 24/10/2005, 02:08:00 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved