[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


#2 กิจกรรมชมรมหมากรุกไทยฯ เสาร์ที่ 15 ต.ค.48

รายละเอียด

เพิ่มอีก 1 เป็น 2 กิจกรรม

1. การเล่นกับเซียนเพื่อพัฒนาฝีมือ สัปดาห์นี้ เล่นกับคุณนคร ตรีสอาด มีโควต้า 2 ท่าน (เฉพาะสมาชิก) เริ่มประมาณ 10.30 น.
ท่านแรกคือ สวนหลวง #0002 ซึ่งตกค้างมาจากสัปดาห์ก่อน
สำหรับ 1 ที่ที่เหลือ สมาชิกที่สนใจ โปรดแจ้งชื่อที่ อีเมล์ webmaster@thaibg.com
เป็นการเล่นท่านละ 1 กระดาน เวลา 2/12 วิจารณ์เกมโดยคุณนคร ตรีสอาด ซึ่งจะส่งเป็นไฟล์ให้สมาชิกที่เล่นทางอีเมล์ในวันถัดไป

2. การอบรมหลักสูตรหมากรุถไทยขั้นพื้นฐาน ระดับ 1 เพื่อความเข้าใจหมากรุกไทยมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่หลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

หมากรุกไทยพื้นฐาน ( สำหรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป )
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนไทยได้รู้จักการเล่นหมากรุกไทย
2. เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬาหมากหมากรุกไทยและกีฬาหมากกระดานอื่นๆ
3. เพื่อให้เยาวชนได้ทราบหลักการหรือแนวคิดพื้นฐานของกีฬาประเภทหมากกระดาน
4. เพื่อให้เยาวชนได้ทราบเทคนิคเบื้องต้น ของการเล่นหมากรุกไทย
5. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเยาชนในการเล่นหมากกระดานประเภทอื่นเพิ่มเติม
6. เพื่อเป็นพื้นฐานให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาหมากรุกไทยได้ด้วยตนเองต่อไป
7. เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนได้รู้จักการใช้และพัฒนาความคิดด้านต่างๆ ได้แก่ เพิ่มศักยภาพในการจำ จินตนาการ การคิดอย่างมีเหตุมีผล และการตัดสินใจ เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชองเยาวชน
8. เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนได้มีพัฒนาการด้านความรู้สึกและอารมณ์ ได้แก่ การรู้จักอดกลั้น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
9. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องระหว่างผู้ปกครองและเยาวชน เพราะผู้ปกครองต้องเข้าร่วมรับการอบรมด้วย ( ในเบื้องต้น ผู้ปกครองคือโค้ชและผู้จัดการส่วนตัวที่ดีที่สุดของเยาวชน ! )
10. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
11. เพื่อเป็นการยกระดับกีฬาหมากรุกไทยห้เป็นวิชาการและได้รับการยอมรับมากขึ้น

หัวข้อการอบรม
1) หมากรุกไทยคืออะไร ?
2). ประวัติหมากรุก
3). เพลงยาวหมากรุก
4). หมากรุกในวรรณคดีไทย
5). คุณค่าและประโยชน์ของหมากรุกไทย
6). ที่มาและความหมายของตัวหมากในหมากรุกไทย
7). หมากกระดานไทยออนไลน์ ( http://www.thaibgcom/ )
8). ชมรมหมากรุกไทยออนไลน์ ( http://www.thaichessclub.com/ )

กิจกรรมหลังนี้ เริ่มประมาณ 13.00 - 15.00 น. สถานที่ อานเซอร์ เยื้องประตูสอง ม.เกษตรศาสตร์
วิทยากรบรรยาย : นคร ตรีสอาด และ วินัย ลิ้มดำรงค์ชิต
รับจำนวน 5 ท่าน แจ้งรายชื่อที่อีเมล์ webmaster@thaibg.com สำหรับสมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

โดย : ชมรมหมากรุกไทยออนไลน์ Guest [ 09/10/2005, 11:50:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 1... มาอีกแล้วเหรอครับกิจกรรมครั้งที่ 2 ชาวซุ้มวังปูขอขอบคุณมากสำหรับกิจกรรมครั้งที่
1โดยเฉพาะโทนวังปูคงได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกเยอะ

... สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 ซุ้มวังปูขอร่วมกิจกรรมอีกเช่นเคยนะครับ ส่วนจะได้ลงแข่งหรือป่าว
ต้องรอทางทีมงานตอบอีเมลล์กลับมาก่อนครับ

โดย : ซุ้มวังปู Member   [ 10/10/2005, 18:37:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เรื่องการจัดทำหลักสูตรหมากรุกไทยเพื่อใช้สอนในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เป็นเรื่องที่พูดกันมาช้านาน ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการหมากรุกไทย แต่ไม่เคยปรากฎว่ามีผู้ใด หรือองค์กรใดจัดทำมาก่อน

หลักสูตรหมากรุกไทยพื้นฐาน ระดับ 1 ของชมรมหมากรุกไทยออนไลน์ซึ่งจัดทำเสร็จแล้วนี้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและทดสอบเพื่อการอบรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ที่มีชมรม หรือกลุ่มสนใจหมากรุกไทย โดยใช้เวลาช่วงชั่วโมงกิจกรรม สถานศึกษาแรกที่จะเริ่มเข้าไปบรรยายช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2 คือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยวิทยากร คือ คุณนคร ตรีสอาด(เซียนทนาย) คุณวิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ(หนูเพชร) และ คุณวินัย ลิ้มดำรงค์ชิต

โดย : ชมรมหมากรุกไทยออนไลน์ Guest   [ 11/10/2005, 16:03:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ขอบพระคุณท่านเทวดาจร ที่ช่วยยืนยันว่า ช้างวังปู หัวล้านและลงพุง ตามที่ร่ำลือกันจริง ๆ

โดย : +ฮิคารุ Guest   [ 12/10/2005, 11:43:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เดียร์ กับ ช้างวังปู คนเดี๋ยวกัน ครับผมยืนยัน

โดย : เทพวังปู Guest   [ 13/10/2005, 18:41:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 5เพื่อนวังปูก๊าป ปล่อยเทพไปเถอะ คราวหน้าเทพจะไม่ซนแล้ว

โดย : นักข่าววังปู Guest   [ 13/10/2005, 19:11:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ครั้งที่ 2 นี้ ท่านสวนหลวงติดภาระกิจ เข้ามาเล่นไม่ได้

สมาชิกทั้ง 2 ท่านที่เล่นกับ เซียนนคร สัปดาห์นี้ คือ
+ช้างวังปู # 0009 และ +เทวดาจร # 0001

อีเมล์วิจารณ์เกม จะถูกส่งให้สมาชิกผู้เล่นในวันรุ่งขึ้นครับ

สัปดาห์หน้า จะเป็น หนูเพชร ครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมเล่นกับอีก 2 ท่าน สมาชิกที่สนใจจะร่วมกิจกรรม
แจ้งชื่อทางอีเมล์ถึง webmaster@thaibg.com ครับ

โดย : ชมรมหมากรุกไทยออนไลน์ Guest   [ 15/10/2005, 21:54:10 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved