[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาภาษาไทยอะไรกันเนียะ

รายละเอียด

คุยกันนิดกับชนิตร ภู่กาญจน์


กีฬาภาษาไทย อะไรกันเนียะ??!!

ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง เขาเขียนแนะนำตัวมาดังนี้ครับ...
"ผมนายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ประธานผู้ก่อตั้งชมรมอักษรปริศนาไขว้ เป็นผู้ที่ประสบความสำ
เร็จในการออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับภาษาไทยในปี พ.ศ.2520
เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นวัฒนธรรมไทย เป็นผลงานที่จะร่วมอนุรักษ์สืบสานภาษาไทย ภาษาของชาติ มรดกของแผ่นดิน
ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาภาษาไทย ตามแนวพระราชดำริ และนโยบายของ รัฐบาล ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น
"กีฬาภาษาไทย" ได้ทำการขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์เป็นที่ เรียบร้อย
คณะกรรมการชมรมอักษรปริศนาจึงเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 59 ปีทองโดยการ จัดแข่งขัน กีฬาภาษาไทย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงครูภาษาไทย และประชาชนทั่วไป
การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันระดับประเทศ
และถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับกลุ่ม โรงเรียนสาธิต
ส่งเสริมเป็นกีฬาประเพณี"
ข้อความในจดหมายทั้งหมด ทำให้ผมชื่นใจว่า คนไทยที่รักมรดกทางภาษา (ซึ่งถือว่ามีคุณค่า
มหาศาลสำหรับคนในประเทศไทย) คงจะไม่อ้างว้างว้าเหว่แล้ว และเชื่อว่า ภาษาไทยของเราคง จะไม่ถูกละเลย
หรือไม่ได้รับการส่งเสริมเหมือนกับภาษาต่างประเทศ น่าจะมีอนาคตมากขึ้น พอที่จะแข่งขัน
ต่อต้านกับภาษาต่างประเทศที่กำลังได้รับการส่งเสริมให้มีศักดิ์ศรีขึ้นมาบดบังภาษา
พ่อภาษาแม่ของเราอยู่ในเวลานี้
คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์ ไม่ใช่รัฐมนตรี และไม่ใช่นายกรัฐมนตรี จึงทำให้ผมยิ่งสบายใจ มากยิ่งขึ้นว่า
แม้คนที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี และนายกรัฐญมนตรี จะไม่คิดที่จะส่งเสริมภาษาไทย
แต่เราก็ยังมีคนธรรมดาสามัญที่ยังห่วงและนึกถึงภาษาไทยไทยของประเทศไทยอยู่ ซึ่งผมเชื่อว่า
จากเจตนาของเขาเพียงคนเดียวคงจะต่อยอดสร้างแรงกระตุ้นให้คนไทยอื่นๆ ตื่นตัวที่จะหันมารักษา
และส่งเสริมภาษาไทยของเราให้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้นผมจึงอยากให้คนไทยทั้งหลายทั้งปวงที่ยังคิดว่า ภาษาไทยคือหัวใจสำคัญของความเป็น
ไทยจงช่วยกันสนับสนุนการนำเอา "ภาษาไทยมาใช้เป็นกีฬา" ให้เกิดการเผยแพร่และเป็นที่นิยมกัน
ต่อไป
ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า"กีฬาภาษาไทย"นี้จะสนุกสนานและน่าเลื่อมใสมากแค่ ไหน
แต่ก็ยังภาคภูมิใจว่า "ถึงอย่างไรเราก็ยังมีคนที่ยังรักและเทิดทูนภาษาไทยอยู่" ผมจะไปดู
เขาแข่งขันกัน แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ

จากแนวหน้า 28 กันยายน 2548

โดย : ขุนสันต์ Guest [ 29/09/2005, 06:37:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ดีมากๆ ครับสำหรับความเป็นไทย สนับสนุน

โดย : อนุรักษ์"ไทย Guest   [ 14/10/2005, 21:40:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

http://www.bangkokbiznews.com/2007/06/16/WW06_0609_news.php?newsid=78791
เกมไขว้อักษรไทย ของบุญเกิด ธรรมวาสี

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 16/06/2007, 17:23:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ดีมากครับ

โดย : zen_ar218 Member   [ 26/06/2007, 00:06:35 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved