[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แนะนำเพิ่มเติม

รายละเอียด

ไม่รู้ว่าจะจำได้ไหมว่าผมเคยแนะนำให้มีการแข่งแบบกำหนดเวลาที่เป็นแบบปัจจุบันตาม ICS
อยากแนะนำให้มีบอร์ดหรือที่ที่แสดงชาลเล้นจ์ลิสของผู้ที่ต้องการหาผู้เล่นด้วยก็ให้มาที่บอร์ดนี้และเลือก
หรือพิมพ์คำสั่งเช่น seek crossword 5 0 เป็นต้น ทำอย่างนี้แล้ว server จะไม่ต้องเสียเวลาการ polling
เพื่อให้ข้อมูลผู้เล่นที่เปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆเพื่อหาคนเล่นด้วยครับ

โดย : popo Guest [ 27/09/2005, 07:16:46 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved