[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


นับศักกระดานกะนับตามศักตัวหมากรุก

รายละเอียด

เริ่มนับศักกระดานแล้วเราโดนกินจนเหลือขุนตัวเดียว
เราจะนับต่อจนครบ64 หรือว่าเริ่มนับใหม่โดยนับตามศักตัวหมากรุกของฝายตรงข้ามครับ

โดย : tak2000 Guest - [ 15/09/2005, 15:26:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

นับใหม่ครับ

โดย : tussan Member   [ 15/09/2005, 17:36:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ขอแซกนิดนะครับ
ระบบและกติกาการเล่นหมากรุกอย่างถูกต้องทุกอย่างและแนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าอย่างรวด
เรวมีอยู่อย่างครบถ้วน
ขอแนะนำหนังสือหมากรุกเล่มล่าสุด..."เรียนลัดหมากรุกไทย"06-0544135..จะไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับก
ติกาและการพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าอย่างรวดเรว

โดย : ต๋อปากน้ำ Guest   [ 15/09/2005, 21:56:55 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved