[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


rate 2/12 ,5/20 ,10/30 คือ อะไรครับ(หมากรุก ไทย)

รายละเอียด

เวลา แพ้ ชนะ กัน ในหมากรุกไทย คิดคะแนนยังไงเหรอ ครับ

โดย : sonia2001 Member - [ 18/08/2005, 10:51:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เวลาในการเล่นหมากกระดานออนไลน์ของไทยบีจี จะถูกกำหนดโดยฝ่ายที่นั่งก่อน
โดยการเลือกที่ด้านล่างซ้ายของกระดาน(เล็ก) ปกติจะเป็น 2/12 ในหมากรุก หรือ 60s ในหมากฮอส เป็นต้น

-ตัวเลขแรก (../) เป็นเวลารวมทั้งกระดาน หน่วยเป็นนาที
-ตัวเลขหลัง (/..) จะเป็นเวลาที่ได้เพิ่มจากการเดินแต่ละครั้ง หน่วยเป็นวินาที
เวลาอื่นๆ เช่น (ในหมากรุก) 1/2 1/6.....5/0.....60/0 เป็นต้น หากตัวเลขหลังเป็น 0
แสดงว่าไม่มีเวลาเพิ่ม จะคล้ายการใช้ ChessClock ในการแข่งขัน

เวลาของทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับเท่ากัน การเพิ่มจากการเดินจะเท่ากัน
แต่บางครั้งจะเห็นว่าเวลาอีกฝ่ายเพิ่มมากกว่า หรือเวลาอีกฝ่ายหมดแล้วแต่ยังเดินต่อได้ เนื่องจากเน็ตช้า
แต่เวลาที่ได้จริง เท่ากัน

โดย : ThaiBGTeam Member   [ 18/08/2005, 11:04:34 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved