[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ชื่อผู้เล่นที่เป็นภาษาไทย ไหงเป็น 4 เหลี่ยมหมดเลย

รายละเอียด

ชื่อผู้เล่นที่เป็นภาษาไทย ไหงเป็น 4 เหลี่ยมหมดเลย อ่านไม่ออกเลยครับ ใครรู้ ช่วยด้วย thanks

โดย : 3m Guest [ 08/08/2005, 21:36:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เหมือนกันเลย

โดย : rebegga Guest   [ 09/08/2005, 00:11:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

พิมพ์ภาษาไทยในห้อง chat เป็นภาษาไทยได้ตามปกติ แต่ในช่องแสดงชื่อผู้เล่น
ที่เป็นภาษาไทยมันแสดงเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆ เป็นแถว
ทำให้ไม่สามารถรู้ว่าผู้เล่นที่ตั้งกระดานอยู่มีคะแนนเท่าไร จะดูเกมศ์แข่งขันของคนที่คะแนนสูงๆ
ที่มีชื่อเป็นภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าเล่นอยู่กระดานไหน ชื่มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดเลย ...
ไม่รูจะแก้ไขยังไงดี

โดย : deddom Guest   [ 09/08/2005, 15:49:42 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved