[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


TU BOARD GAME 2005 (correct info)

รายละเอียดด้วยชมรมครอสเวิร์ด ชมรมเอแม็ท และชมรมหมากกระดาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะจัดการแข่งขันงาน TU BOARD
GAMES 2005 ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.
2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์
อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของนักเรียนจากการดำเนินกิจกรรมชมรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย
น โดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภทในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
1. ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ
3. หมากล้อม
จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมการแข่งขันดังกล่าว
รายละเอียดการแข่งขัน


ประเภทครอสเวิร์ดเกม

สถานที่แข่งขัน
ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1. แข่งในระบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
2. ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องกำหนดมือวาง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนมือวางระหว่างการแข่งขัน โดยในแต่ละเกมนั้น
มือ1พบมือ1 มือ2พบมือ2 มือ3พบมือ3 และไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมทีมปรึกษากันระหว่างการแข่งขัน
3. การเรียงลำดับจะเรียงตามคะแนนที่ได้ Hand Point และผลต่างสะสมตามลำดับ
4. ตัดสินผลแพ้ชนะในแต่ละเกมโดย
- ชนะทั้งหมด 3 มือวาง ได้ 2 แต้ม Hand Point +3
- ชนะ 2 มือวาง แพ้ 1 มือวาง ได้ 2 แต้ม Hand Point +1
- ชนะ 1 มือวาง แพ้ 2 มือวาง ได้ 0 แต้ม Hand Point -1
- แพ้ทั้งหมด 3 มือวาง ได้ 0 แต้ม Hand Point -3
5. ในกรณีที่มีมือวางเสมอกันให้ดูผลคะแนน และHand Point เฉพาะคู่ที่มีผลแพ้ชนะ
6. ในแต่ละโต๊ะ ทีมที่ได้ตัวอักษร A พบ ทีมที่ได้ตัวอักษร B และทีมที่ได้ตัวอักษร C พบทีมที่ได้ตัวอักษร
D
7. เกมที่ 1 จับคู่แข่งขันโดยการสุ่มเลือก
8. เกมที่ 2, 4, 6 และ 8 สลับคู่แข่งขันภายในโต๊ะ โดยทีมที่ชนะเกมแรกพบกัน และทีมที่แพ้ในเกมแรกพบกัน
9. เกมที่ 3, 5 และ 7 จับคู่แข่งขันใหม่ โดยจะใช้ระบบ Swiss Pairing
10. เกมที่ 9 และ 10 จับคู่แข่งขันตามอันดับ
11. จบเกมที่ 9 ทีมที่มีผลการแข่งขันดีที่สุด 2 อันดับแรก เข้าชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องแข่งเกมที่ 10
12. การชิงชนะเลิศ แบ่งเป็น 2 เกม นำผลแต่ละเกมมารวมกัน
13. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ – ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

หมายเหตุ
- กฎกติกาอื่นๆ ให้ยึดตามกฎของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคมแห่งประเทศไทยเป็นหลัก
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถรอรับได้ในวันพฤหัสที่ 18
สิงหาคม 2548


ประเภทเอแม็ท

สถานที่แข่งขัน
ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 ตึก 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1. แข่งในระบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
2. ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องกำหนดมือวาง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนมือวางระหว่างการแข่งขัน โดยในแต่ละเกมนั้น
มือ1พบมือ1 มือ2พบมือ2 มือ3พบมือ3 และไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมทีมปรึกษากันระหว่างการแข่งขัน
3. การเรียงลำดับจะเรียงตามคะแนนที่ได้ Hand Point และผลต่างสะสมตามลำดับ
4. ตัดสินผลแพ้ชนะในแต่ละเกมโดย
- ชนะทั้งหมด 3 มือวาง ได้ 2 แต้ม Hand Point +3
- ชนะ 2 มือวาง แพ้ 1 มือวาง ได้ 2 แต้ม Hand Point +1
- ชนะ 1 มือวาง แพ้ 2 มือวาง ได้ 0 แต้ม Hand Point -1
- แพ้ทั้งหมด 3 มือวาง ได้ 0 แต้ม Hand Point -3
5. ในกรณีที่มีมือวางเสมอกันให้ดูผลคะแนน และHand Point เฉพาะคู่ที่มีผลแพ้ชนะ
6. ในแต่ละโต๊ะ ทีมที่ได้ตัวอักษร A พบ ทีมที่ได้ตัวอักษร B และทีมที่ได้ตัวอักษร C พบทีมที่ได้ตัวอักษร
D
7. เกมที่ 1 จับคู่แข่งขันโดยการสุ่มเลือก
8. เกมที่ 2, 4, 6 และ 8 สลับคู่แข่งขันภายในโต๊ะ โดยทีมที่ชนะเกมแรกพบกัน และทีมที่แพ้ในเกมแรกพบกัน
9. เกมที่ 3, 5 และ 7 จับคู่แข่งขันใหม่ โดยจะใช้ระบบ Swiss Pairing
10. เกมที่ 9 และ 10 จับคู่แข่งขันตามอันดับ
11. จบเกมที่ 9 ทีมที่มีผลการแข่งขันดีที่สุด 2 อันดับแรก เข้าชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องแข่งเกมที่ 10
12. การชิงชนะเลิศ แบ่งเป็น 2 เกม นำผลแต่ละเกมมารวมกัน
13. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ – ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

หมายเหตุ
- กฎกติกาอื่นๆ ให้ยึดตามกฎของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท และคำคมแห่งประเทศไทยเป็นหลัก
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถรอรับได้ในวันพฤหัสที่ 18
สิงหาคม 2548


ประเภทหมากล้อม

สถานที่แข่งขัน
ห้องสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1. แข่งในระบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
2. จับทีมคู่เล่นโดยใช้ระบบ Swiss System
3. การตัดสินผลแพ้ชนะในแต่ละเกมทีมที่ชนะมากกว่าหรือเท่ากับ 2 กระดาน เป็นทีมที่ชนะ จะได้แต้มสะสม 1
แต้ม
4. การจัดอันดับจะพิจารณาตามคะแนนสะสมของผู้แข่งขัน คะแนนสะสมของคู่แข่ง
และคะแนนสะสมของคู่แข่งของคู่แข่ง ตามลำดับ
5. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ – ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
พร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

หมายเหตุ
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถรอรับได้ในวันพฤหัสที่ 18
สิงหาคม 2548
กรุณาสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548

- การสมัครผ่านโรงเรียน โดยส่งโทรสารใบสมัครที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
0-2252-7002 จ่าหน้าถึง ครูสมสุด มั่นอนันตทรัพย์ (02-8627185 และ 06-5770937)

- สำหรับทีมผสม สามารถสมัครผ่าน tuboardgames2005@hotmail.com เท่านั้น โดยระบุประเภทการแข่งขัน
รายชื่อของสมาชิกในทีม และโรงเรียนของสมาชิกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tuboardgames2005@hotmail.com หรือ 0-7087-7088

โดย : AzuReVaPouR Guest [ 07/08/2005, 01:24:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

พิมผิด
TU BOARD GAMES 2005*

โดย : AzuReVaPouR Guest   [ 07/08/2005, 01:25:24 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved